Sökning: "Löparskor"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Löparskor.

 1. 1. Effect of exercise therapy on eversion/inversion angle in female runners: : A pilot study.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sofia Kyrk Tibuzzi; [2017]
  Nyckelord :Pronation; Running; Running Shoes; Subtalar Joint; Pronation; Löpning; Löparskor; Subtalarled;

  Sammanfattning : Background: Running has many health benefits and has therefore become a sport with an expanded popularity worldwide. With it comes an increased incidence of overuse injuries, and there is a constant debate whether the shoes a runner uses should be as supportive as possible or minimalistic in order to facilitate a more natural running pattern. LÄS MER

 2. 2. Idrottsskador vid löpning, vilken betydelse har löparskons egenskaper? : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

  Författare :Fredrik Gesar; [2017]
  Nyckelord :Cushion; running; runningshoes; foot; pronation; supination; drop; motion control;

  Sammanfattning : Löpning är en av de största fysiska aktiviteterna runt om i världen. Det räknas med att 37-56 % av alla som löper någon gång drabbas av en skada i samband med löpningen. LÄS MER

 3. 3. Löparskor rekommenderade efter fottyp – relevant i skadeförebyggande syfte? : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Rebecca Rehn; Josefin Utter; [2017]
  Nyckelord :running; injuries; motion control; neutral; stability; minimalist;

  Sammanfattning : Background: Running can lead to injuries, and there are several types of shoes that are designed to reduce them. Running shoes have not yet been proven to prevent running related injuries. LÄS MER

 4. 4. "Showrooming" : - Hur påverkas handeln då den fysiska butiken reduceras till en utställningslokal?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Galvenius; [2013]
  Nyckelord :Showrooming; friåkande; detaljhandel; multikanalshopping; marknadsföringsmix; löparskor; e-handel; risk; positiv tidsdiskontering; sparsamhet; expertis; rutiner; lojalitet; returköpsshowrooming.;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör den uppmärksammade trenden showrooming, att informationssöka produkter i fysisk butik men sedan genomföra köpet via en konkurrent online – en typ av friåkande från offline- till onlinekanalen. Syftet är att förklara hur showroomingsker vid köp av produkter som potentiellt lämpar sig för detta, bl.a. LÄS MER