Sökning: "Lösenordshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Lösenordshantering.

 1. 1. Webbläsares inbyggda lösenordshanterare : Faktorer som påverkar privatpersoners användning/ickeanvändning av webbläsares inbyggda lösenordshanterare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Jonathan Klaar; Allen Masak; [2021]
  Nyckelord :Password management; technical security; informational security; web browsers builtin password managers; password security; master password; memorization; Lösenordshantering; teknisk säkerhet; informationssäkerhet; webbläsares inbyggda lösenordshanterare; lösenordssäkerhet; huvudlösenord; memorering;

  Sammanfattning : Kunskap om lösenord och deras säkerhet är idag något som förbises av den gemene datoranvändaren. Lösenordshanterare kan både hjälpa och skydda vid hanteringen av lösenord. De flesta webbläsare idag har inbyggda funktioner för lösenordshantering. LÄS MER

 2. 2. Lösenordshantering bland anställda på IT-företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jamilla Johansson; Fredrik Bongcam; [2020]
  Nyckelord :information security; password; password security; password usage; IT companies; employees; PMT; CIA; informationssäkerhet; lösenord; autentisering; lösenordshantering; IT-företag; anställda; PMT; CIA;

  Sammanfattning : In 2019 over 60% of Swedish companies had their business processes digitalized, which mean that they need to protect the digitalized data and information. A common method for protecting digital information and data is by using authentication methods. One authentication method is by using passwords. LÄS MER

 3. 3. Medvetenhet om lösenordshantering och nätfiske : Finns det skillnader mellan kvinnor och män?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Hannah Lavén; Mathilda Dalman; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; lösenordshantering; nätfiske; e-postnätfiske; C.I.A - triangeln; kvinna; man;

  Sammanfattning : Det sker ständigt bedrägerier när det gäller lösenordshantering och e-postnätfiske, som det ser ut i nuläget kommer det att fortsätta. Uppsatsen grundar sig i en enkätundersökning som tar upp viktiga frågor inom dessa två områden. LÄS MER

 4. 4. Lösenordshantering vid svenska sjukhus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Olivia Gisle; Joel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :hospital; password; following guidelines; password management; sjukhus; lösenord; efterlevnad av riktlinjer; lösenordshantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur svenska sjukhus efter lever de riktlinjer som finns om lösenordshantering. För att ta reda på detta har riktlinjer och forskning samlats in om området som har jämförts med vårdpersonals svar om efterlevnad som skickats ut. LÄS MER

 5. 5. Autentisering och Riskmedvetande : En studie om Lösenordshantering och Risktagande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Daniel Clarke Håkansson; Markus Lundström; [2018]
  Nyckelord :Authentication; Authorization; Security Consciousness; Password; Risk Detection; Identity; Identification; Compromise; Study; Survey; Autentisering; Auktorisering; Säkerhetsmedvetande; Lösenord; Risktagande; Identitet; Identifiering; Kompromettering; Studie; Enkät;

  Sammanfattning : Efter regelbundna diskussioner om huruvida autentisering med statiska lösenord är ett bra tillvägagångssätt växte en idé fram om att undersöka hur människor hanterar sina autentiseringsuppgifter. Detta arbete tar sig an uppgiften att kartlägga svagheter i samband med autentisering vad gäller metoden, samt människors säkerhetsmedvetande och risktagande. LÄS MER