Sökning: "L2"

Visar resultat 1 - 5 av 3418 uppsatser innehållade ordet L2.

 1. 1. A Swedish Perspective on Japanese as a Third Language. The Effects of English as Second Language

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rebecca Malmborg; [2021-03-15]
  Nyckelord :japanska; Third language acquisition; L3 Japanese; L2 English; L1 Swedish;

  Sammanfattning : Higher Japanese language studies in Sweden are exclusively taught through Englishtextbooks. Previous research within the field of third language (L3) acquisition has studied theeffects of mediating languages on L3, but not on Japanese specifically. LÄS MER

 2. 2. L2 Japanese: Swedish students’ usage of first-person pronouns

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lisa Bendall; [2021-02-03]
  Nyckelord :japanska; Japanese; L2 learning; first-person pronoun; questionnaire;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to look at L2 (learning as a second language) students’ usage of first-person singular pronouns, and to discern in what situations (if any) they are changed. The Japanese language has a great variety of first-person pronouns, one of the few languages to possess this feature. LÄS MER

 3. 3. Ishockeyspelares karriärsavslut : En intervjuundersökning av bakgrunden till ishockeyspelareskarriärsavslut med koppling till KASAM.

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jonathan Sidebäck; Jennifer Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Ishockey; karriärsavslut; KASAM; idrottsskador;

  Sammanfattning : Karriärsavslut bland idrottare har länge studerats inom idrottsvetenskapen och inom ishockeyn har skador, främst hjärnskakningar, och stor fysisk och psykisk påfrestning rapporterats av media som bakomliggande faktorer till avslut. Denna undersökning syftade till att undersöka av vilka anledningar ishockeyspelare slutar och om dessa anledningar kan kopplas till teorin om KASAM – Känslan av sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Avveckling som utveckling - En studie om beslutsprocessen kring avvecklingen av Migrationsverkets verksamhet i Borås

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Myra Pernvall; Julia Frisk; [2021]
  Nyckelord :Swedish Migration Agency; Public Administration; Decision-making process; Dismantling Liquidation; “The Essence of Decision”; Argumentation analysis; Borås; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to changed global conditions, The Swedish Migration Agency will have to reorganize and decrease its locations, in accordance with its business plan for 2021. The decision was based on a combination of a reduced number of asylum seekers in Sweden and reduced governmental funding of the agency. LÄS MER

 5. 5. En pandemis effekter på människors resvanor : En studie om hur Covid-19-pandemin har påverkat allmänhetens resvanor

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rhys Shandrew; [2021]
  Nyckelord :Travel habits; travel behaviors; modes of transport; public transport; COVID-19; Resvanor; resebeteenden; färdsätt; kollektivtrafik; COVID-19;

  Sammanfattning : Detta uppsatsarbete syftade till att undersöka ifall allmänheten upplevde att Covid-19-pandemin har lett till ändrade beteenden vad gäller pendlings- och resvanor samt att utforska ifall det finns vissa färdsätt som har fått en ändrad betydelse för allmänheten i stort. Tidigare forskning om resvanor som genomförts under Covid-19-pandemins gång visar underlag och stöd för ändrade resvanor i dagsläget i kontrast med resvanor som de såg ut före pandemins utbrott med fokus på effekterna som pandemins restriktioner och rekommendationer har medfört. LÄS MER