Sökning: "L3 learning"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden L3 learning.

 1. 1. A Swedish Perspective on Japanese as a Third Language. The Effects of English as Second Language

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rebecca Malmborg; [2021-03-15]
  Nyckelord :japanska; Third language acquisition; L3 Japanese; L2 English; L1 Swedish;

  Sammanfattning : Higher Japanese language studies in Sweden are exclusively taught through Englishtextbooks. Previous research within the field of third language (L3) acquisition has studied theeffects of mediating languages on L3, but not on Japanese specifically. LÄS MER

 2. 2. Har tidpunkten för kamratrespons någon betydelse för skolelevers inlärning?

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Pia Bjurfors; [2021]
  Nyckelord :peer-assessment; feedback; collaborative group work; technology teaching; kamratrespons; återkoppling; kollaborativt grupparbete; undervisning i teknik;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet är att öka kunskapen om tidpunktens betydelse för kamratresponsens lärandeeffekter i samband med tekniklaborationer, samt undersöka vilka utmärkande mönster och responsformuleringar som är representativ för den undersökta elevgruppen. Grundskolelever i årskurs 7, nya till kamratrespons, har genomfört kamratrespons på ett grupparbete i ämnet teknik. LÄS MER

 3. 3. Big Data and Machine Learning - Strategic Decisions In a VUCA World

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valdemar Lennartsson; Jad Sadia; [2021]
  Nyckelord :Strategic decisions; VUCA; volatility; uncertainty; complexity; ambiguity; Machine Learning; Big Data.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The world we live in today has become more complex, turbulent and unpredictable than ever before. One of the main reasons for this is the emergence of the digital transformation and everything that comes with it, from technological advancements in artificial intelligence and robotics to sharing platforms and the Internet of Things. LÄS MER

 4. 4. Preteritums och imperfekts aspektskillnader i spanskan : Dåtiders inlärning med mikronoveller

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jasmin Belmar Shagulian; [2021]
  Nyckelord :Dewey; imperfekt; mikronovell; preteritum; spanska.;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur användandet av mikronoveller som didaktiskt verktyg kan förbättra förståelse och inlärningen av aspektskillnaderna mellan preteritum och imperfekt i spanska. Frågeställningarna var att veta hur användningen av mikronoveller kan bidra och understödja en bättre förståelse och inlärning av aspektskillnaderna mellan tempusformerna preteritum och imperfekt, samt på vilket sätt kan användandet av mikronoveller i spanskundervisning hjälpa eleverna att förstå hur de nämnda aspektskillnaderna fungerar. LÄS MER

 5. 5. Implementation of Variational Autoencoder on the simulated particle collider data

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Högenergifysik

  Författare :Mário Alves Cardoso; [2021]
  Nyckelord :high energy physics; machine learning;

  Sammanfattning : We study the possibility of applying deep learning algorithms, suchas Variational Autoencoders, on simulated particle collider data to detectBeyond the Standard Model events. In this report, we apply three dif-ferent processes of training the data for better eciency and the resultsof said training on detecting anomalies. LÄS MER