Sökning: "LAGEN"

Visar resultat 11 - 15 av 3318 uppsatser innehållade ordet LAGEN.

 1. 11. Uppdelning av tal – vilken kunskap är det som mäts?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Mikael Ulveklint; [2022]
  Nyckelord :Automatiserad talfakta; konceptuell talförståelse; matematik; uppdelning av tal; triadmodellen;

  Sammanfattning : Ulveklint, Mikael (2022). Uppdelning av tal - vilken kunskap är det som mäts?Speciallärarexamen: Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap,Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 12. Assist till privatimport av vin - Behöver tillhandagåendeförbudet skrivas om?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :alkoholpolitik; monopol; privatimport; tillhandagåendeförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Privatimport av alkohol utgör en bråkdel av alkoholkonsumtionen i Sverige. Uppsatsen lyfter svårigheten i att främja och underlätta privatimport då Systembolaget har ett monopol på att assistera kunder till privatimport. LÄS MER

 3. 13. Förutsättningar för att upprätta en klimatdeklaration : En fallstudie på ett mindre entreprenadbolag i Kronobergs län

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Karlberg; [2022]
  Nyckelord :klimatdeklaration; växthusgasutsläpp; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sedan parisavtalet trädde i kraft 2016 har det ställts allt högre krav på att minska utsläppen av växthusgaser. Avtalet bidrog till att Sveriges regering 2018 införde ett klimatpolitiskt råd varshuvuduppgift är att arbeta mot att minska utsläppen av växthusgaser i samhället. LÄS MER

 4. 14. Renovering av allmännyttan : En studie om hur allmännyttiga bostadsbolag förhåller sig till hyreshöjningar vid renoveringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Simon Starlid; André Erlandsson; [2022]
  Nyckelord :Public housing companies; Renovation; Allmännyttan; Renovering;

  Sammanfattning : Studien tar avstamp i en debattartikel som handlar om renovering, av framförallt miljonprogrammen, och om människor som tvingas flytta på grund av höjda hyror som följd. Mycket av allmännyttans bostäder byggdes under 60- och 70-talet och har idag ett renoveringsbehov. LÄS MER

 5. 15. Förvaltning av enskilda vägar med fokus på skogsbygdens vägar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jens Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Enskild väg; gemensamhetsanläggning; förvaltning; båtnadsområde; samordning; samfällighetsförening.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to improve the management of joint facilities and private roads. This was done by identify and investigat different problems connected to the private road organisations, formed through the regulation of joint facility and associations connected to them. LÄS MER