Sökning: "LAGEN"

Visar resultat 16 - 20 av 3318 uppsatser innehållade ordet LAGEN.

 1. 16. Transaktionsprocessen : Dissonansen mellan jordabalkens transaktionsprocess och den praktiska verklighetens transaktionsprocess.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Moa Ek; Alva Ryder; [2022]
  Nyckelord :Transaktionsprocessen; besiktningar; överlåtelsebesiktningar; dolda fel-försäkringar; felregler; felansvaret; jordabalken; undersökningsplikt; friskrivning; besiktningsklausul;

  Sammanfattning : Den del av transaktionsprocessen där köparen ska undersöka fastigheten är en viktig del i överlåtelsen. Detta eftersom det är då köparen får reda på mer om fastigheten denne står i befattning att köpa. LÄS MER

 2. 17. Samråd vid kusten : En studie om kunskapsproduktion i samrådsprocessen enligt Miljöbalken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tilda Vesterlund Kocsis; Andrea Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Skyddsvall; översvämningsskydd; Miljöbalken; MB; samråd;

  Sammanfattning : Havsnivån stiger i takt med den globala uppvärmningen vilket utsätter flera länder för översvämningar.  Myndigheter har räknat ut att Sveriges södra delar kommer drabbas hårdast av de förändrade havsnivåerna. Ett område i Skåne som pekats ut som speciellt utsatt för framtida översvämningar är Falsterbonäs. LÄS MER

 3. 18. Det lagstadgade arbetet med våldsutövare : Socialarbetares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Victoria Andersson; Angelica Lodin; [2022]
  Nyckelord :Behandlingssätt; socialt arbete; våld i nära relationer; våldsutövare;

  Sammanfattning : I augusti 2021 infördes ett lagförtydligande i socialtjänstlagen kring nämndens ansvar förutövare av våld i nära relationer. Denna studie syftade till att undersöka socialarbetareserfarenheter av förtydligandet kring socialnämndens ansvar för våldsutövare, utifrån deraspraktiska arbete med våld i nära relationer. LÄS MER

 4. 19. Att vara ”Verksam i betydande omfattning” - En utredning och analys av regelns innebörd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hadil Jamal Zayed Khattab; [2022]
  Nyckelord :Verksam i betydande omfattning; 3-12 reglerna; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; Kvalificerade andelar; Kvalitativ bedömning; Kvanitativ bedömning; huvud definition; subsidiera definition; Utvidgade definitionen; HFD 2012 ref. 67; HFD 2013 ref. 11 I ; HFD 2016 not. 23; HFD 2018 ref. 31; RÅ 1993 ref. 99; RÅ 1999 ref. 28; RÅ 2001 ref. 5; Rå 2002 ref. 21; RÅ 2004 ref. 61; RÅ 2004 not. 125; Rå 2004 not. 162; RÅ 2005 ref. 3; RÅ 2007 ref. 15; RÅ 2009 not. 68; RÅ 2010 ref. 11; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Props active to a significant extent can be found in Chapter 57, Section 4 of the Income Tax Act. The meaning of the term is not defined in the law, which is why preparatory work forms the basis of the legislation is of particular importance in the management as well as interpretation of the law. LÄS MER

 5. 20. Barns och ungas delaktighet i fysiskplanering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Maja Ivansson; Jonna Ramhult; [2022]
  Nyckelord :Children s perspective; Urban planning; Convention on the Rights of the Child; Child perspective; Participation; Barnperspektiv; Stadsplanering; Barnkonventionen; Fysisk planering; Delaktighet;

  Sammanfattning : En grupp som har svårt att påverka i samhället är barn. Sedan barnkonventionen blev lag 2020har detta kommit att prägla den svenska stadsplaneringen, då lagen säger att barn ska varadelaktiga i beslut som rör dem. LÄS MER