Sökning: "LAGEN"

Visar resultat 21 - 25 av 3318 uppsatser innehållade ordet LAGEN.

 1. 21. Bemanningsanställda och allmän visstidsanställda arbetstagares möjligheter till tillsvidareanställning- Till följd av Prop. 2021/22:176

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Apolka Agnes Imreh; [2022]
  Nyckelord :Bemanningsanställda; visstidsanställda; tidsbegränsad; tillsvidareanställning; bemanningsföretag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2021 utarbetades en promemoria inom Arbetsmarknadsdepartementet med förslag på en reformerad arbetsrätt. Detta förslag berör bland annat LAS (Lagen om anställningsskydd) och uthyrningslagen (Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare). LÄS MER

 2. 22. Jordförvärvslagen : Förutsättningar för förvärvstillstånd till juridiska personer vid förvärv av lantbruksegendom

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beata Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Land Acquisition Act; land acquisition permission; legal person; Jordförvärvslag; förvärvstillstånd; juridisk person;

  Sammanfattning : Lantbruket har sedan länge haft stor betydelse för Sverige. För att kunna kontrollera vem som förvärvar mark taxerad som lantbruksegendom har lagar sedan 1900-talet satts i kraft. Lagen har sedan början vilat på ett syfte vilket består i att bevara ägarbalansen mellan olika ägarkategorier, speciellt juridiska och fysiska personer. LÄS MER

 3. 23. "Befintligt skick" : Effekterna av att förbehållet "befintligt skick" slopats i den nuvarande konsumentköplagen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Olsson; Oscar Johansson; [2022]
  Nyckelord :ny konsumentköplag; befintligt skick; fel i vara; undersökningsplikt; levande djur; omvänd bevisbörda; ansvarsperiod; begagnade varor; subjektiva krav; objektiva krav; varudirektivet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Begagnade varor har under flera år kunnat säljas med förbehållet “befintligt skick”. Förbehållet utgör en felbestämmelse som möjliggör för näringsidkaren att genom en generellfriskrivning undgå ansvar för fel som varan kan förväntas besitta. LÄS MER

 4. 24. Delaktighet vid boende i gruppbostad enligt LSS : En kvalitativ studie om stödpersonals upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Louise Ardoris; [2022]
  Nyckelord :Participation; LSS; group home; intellectual disability; Delaktighet; LSS; gruppbostad; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : The Support and Service Act (LSS) is a rights law that is intended to guarantee good living conditions for people with extensive and permanent disabilities. The law is intended to make it possible to receive support to be able to "live like others". LÄS MER

 5. 25. Dataavläsning i ett utredningssammanhang. En komparativ studie mellan Sverige och Danmarks lagstiftning om tvångsingreppet dataavläsning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Magnusson; [2022]
  Nyckelord :komparativ rätt; processrätt; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hemlig dataavläsning är ett straffprocessuellt tvångsmedel som infördes i Sverige 1 april 2020. Tvångsmedlet har förekommit i Danmark sedan 2002 där det sedan dess genomgått ändringar vid flera tillfällen. Den svenska lagen är tidsbegränsad till fem år för att därefter utvärderas. LÄS MER