Sökning: "LAGEN"

Visar resultat 6 - 10 av 3318 uppsatser innehållade ordet LAGEN.

 1. 6. Intern rapportering - Om 2021 års nya visselblåsarlag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maria Stefansdotter Sahlin; [2022]
  Nyckelord :visselblåsare; skydd för personer som rapporterar om missförhållanden; intern rapportering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 17 december 2021 fick Sverige en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ersätter den tidigare lagstiftningen för visselblåsare. Lagen baseras på ett EU-direktiv från 2019 och den nya lagen kommer omfatta både fler verksamhetsutövare och fler personer som rapporterar om missförhållanden. LÄS MER

 2. 7. Vård-och omsorgspersonalens upplevelse av arbetsmiljö och ledarskap under covid-19-pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Paula Klenze; Mariana Lesic; [2022]
  Nyckelord :work environment; covid-19; health promotion leadership; New Public Management; arbetsmiljö; covid-19; hälsofrämjande ledarskap; New Public Management;

  Sammanfattning : Coronapandemins effekter har påverkat hälso-och sjukvården runt om i världen. Det har i sin tur utmanat den svenska sjukvården generellt och personalen som jobbar inom vård-och omsorg, specifikt äldreomsorg och inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). LÄS MER

 3. 8. Licens att döda : Ett lagförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Myrin; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; Assisterad döende; Eutanasi; Lag om dödshjälp; Dödshjälp i Sverige; Dödshjälp modeller;

  Sammanfattning : Euthanasia and assisted suicide are a complex and sensitive topic. The purpose of this essay is met by investigating and answering two main questions. Firstly, to investigate whether there is a predominant acceptance as well as necessary conditions for some form of Swedish legislation on euthanasia and/or assisted suicide. LÄS MER

 4. 9. Preventiv hemlig husrannsakan – Avvägningen mellan effektiv brottsbekämpning och rätten till personlig integritet avseende Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Björkengren; [2022]
  Nyckelord :straffrätt; husrannsakan; preventiva tvångsmedel; underrättelseverksamhet; brottsbekämpning; effektivitet; personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Preventiva tvångsmedel är tvångsmedel med preventivt syfte som används, utan att en förundersökning är inledd, i underrättelseverksamhet. Säkerhetspolisen har i en hemställan från 2021 lagt fram önskemål om en författningsändring av lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (preventivlagen) som skulle möjliggöra husrannsakan i underrättelseverksamhet. LÄS MER

 5. 10. En rättssäker process? : Enskildas processuella rättigheter i kvalificerade säkerhetsärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Forsberg; [2022]
  Nyckelord :lagen om särskild utlänningskontroll; utvisning; processuella rättigheter; kvalificerade säkerhetsärenden; migrationsrätt; europakonventionen; artikel 1 i protokoll 7; mänskliga rättigheter; nationell säkerhet; rätten att bli hörd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER