Sökning: "LARO"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet LARO.

 1. 1. Jag är ingen del av samhället, jag är bara ett problem för samhället: en kvalitativ intervjustudie med patienter inom LARO.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Hagsgård; [2021-08-30]
  Nyckelord :Normalitet; LARO; stigma; utanförskap; substitutionsbehandling; skademinimering; medikalisering; beroende; missbruk;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur vissa patienter inom substitutionsbehandling beskriver att de upplever och hanterar normalitet samt hur de beskriver att de förhåller sig till de implicita och explicita krav som ställs på dem inom behandlingen och hur dessa påverkar dem.För att samla in data har sex stycken kvalitativa intervjuer gjorts med patienter inom LARO. LÄS MER

 2. 2. ”Att kunna säga att det här är min expertis. Jag kan detta. Det här kan inte ni.” - En kvalitativ intervjustudie med kuratorer och övrig vårdpersonal på LARO-mottagningar om deras uppfattningar av kuratorns roll och det kurativa arbetet.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Katinka Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Socialarbetare; hälso- och sjukvård; kurator; droger; missbruksvård; beroende; läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende; LARO Social Worker; healthcare; counselor; drugs; drugmisuse; medical socialworker; abuse; addict; opioid substitution therapy; OST; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to study the self-image of OST (opioid substitution therapy) -counselor’s and perception of their work in relation to how the healthcare professionals perceives the counselor’s role, in order to contribute to increased understanding of possible knowledge gaps and difficulties which may limit the counselors ability to perform her job or hence the use of her competence to the fullest within the treatment program. The study is based on a qualitative approach as I have collected data through eight semi-structured interviews with both counselor’s and other healthcare professionals from four different drug-assisted opioid treatment clinics in Skåne. LÄS MER

 3. 3. Det sociala arbetets roll inom läkemedelsassisterad behandling : En studie om socialsekreterares och behandlingsassistenters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Evelina Johansson; Emma Burman Lindblom; [2021]
  Nyckelord :Läkemedelsassisterad behandling; missbruk; beroende; samverkan; socialtjänst; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka uppfattningar av läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) från socialsekreterares och behandlingsassistenters perspektiv. Studiens syfte besvaras genom frågeställningar som undersöker hur socialsekreterare och behandlingsassistenter uppfattar att LARO fungerar som insats och vad deras roll är inom LARO. LÄS MER

 4. 4. “Vi bör inte men vi får, alltså vi behöver inte låta bli” - De professionella kopplade till LARO’s upplevelser av möjligheten att utforma en individuellt anpassad behandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Helena Zaar; Patrizia Wirsén; [2021]
  Nyckelord :LARO; opioidberoende; socialstyrelsens föreskrifter; handlingsutrymme; samverkan.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to investigate how the professionals' linked to LARO-clinics experience the possibility of designing an individually adapted treatment. We conducted five semi-structured interviews with various professions from different LARO-clinics in Skåne. LÄS MER

 5. 5. Exit LARO

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lisa Hettinger; [2021]
  Nyckelord :Exit theory; exit process; opioid maintenance treatment; counselor; LARO; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the role of the counselor within the Swedish opioid maintenance program (LARO), considerations and experiences of patient processes as well as the treatment program. This in relation to the patient's possibility to initiate an exit process. LÄS MER