Sökning: "LAS lagen"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden LAS lagen.

 1. 1. För ungas sysselsättning med allmän visstidsanställning - En kvantitativ studie av införandet av allmän visstidsanställning år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amandus Carlenfors; Naoual Kristoffersen; [2021-09-14]
  Nyckelord :Lagen om Anställningsskydd; LAS; Sysselsättning; Sysselsättningsgrad; Relativ Sysselsättningsgrad; Tidsbegränsade anställningar; Visstidsanställningar; Allmän Visstidsanställning; Tillsvidareanställningar; Reformer; Beroende Variabel; Oberoende variabel; Difference-in-Difference; Behandlingsgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if the Swedish government's reform of changes in the employment protection act, fulfilled one of its purposes when it comes to increasing employment for young people, after it was implemented in the year of 2007. This paper focuses on the theories developed by earlier studies regarding employment protection. LÄS MER

 2. 2. Har arbetsrätten halkat efter arbetsgivares behov av kompetensförsörjning? : En studie om privata arbetsgivares upplevelser av arbetsrättsliga reformer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Andrea Ask; Halima M Olsson; [2021]
  Nyckelord :anställd; kompetens; lagen om anställningsskydd; LAS; tillräckliga kvalifikationer; turordningsregler; uppsägning;

  Sammanfattning : Dagens dynamiska arbetsmarknad har utmanats av globalisering, digitalisering, teknisk utveckling och ett växande kunskapssamhälle, vilket har resulterat i utmaningar för arbetsgivare att förse sin organisation med kompetens. Utöver detta har lagändringar och konjunktursvängningar en betydelse för arbetsgivares möjlighet till kompetensförsörjning. LÄS MER

 3. 3. Vi vill göra rätt men vi fuskar också! : En kvalitativ studie om hur LAS tillämpas i det dagliga arbetet i den privata och offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Irma Arnautovic Stark; Josefine Fredén; [2021]
  Nyckelord :Employment Protection Act; HR; Changes in the Employment Protection Act; LAS; LAS förändring; HR;

  Sammanfattning : Bakgrund Human Resource Management (HRM) hanterar alla beslut som påverkar relationen mellan människan och organisationen genom att utforma strategier för utnyttjandet av humankapital i syfte att uppnå verksamhetens mål. Utnyttjandet av mänskliga resurser regleras genom olika lagar där Lagen om anställningsskydd (LAS) är central. LÄS MER

 4. 4. Företrädesrättens ställning på en föränderlig arbetsmarknad – Hur inhyrning av arbetskraft påverkar företrädesrätt till återanställning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Sporre; Hanna Berglund; [2021]
  Nyckelord :anställningsskydd; arbetsbrist; arbetsledningsrätt; bemanningsbranschen; företrädesrätt till återanställning; inhyrning av arbetskraft; kringgående av företrädesrätten; uppsägning; 25 § LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar företrädesrätt till återanställning och hur den påverkas av möjligheten att hyra in arbetskraft. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företrädesrätten regleras, huruvida inhyrning av arbetskraft kan vara ett kringgående av lagen samt hur företrädesrätten påverkas av inhyrning av arbetskraft. LÄS MER

 5. 5. Tvåundantaget i LAS och dess relation till kollektivavtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carolina Ljunggren; Sally Hansen; [2021]
  Nyckelord :Key words: turn rules; the two exceptions; collective agreements; employment protection; flexibility; semi-compulsory; the government official investigation 2020:30. Nyckelord: turordning; tvåundantaget; kollektivavtal; anställningsskydd; flexibilitet; semidispositivitet; SOU 2020:30.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Sweden the first exception concerning turn rules was accepted in 1994 with the purpose to maintain the balance between employment protection and the companies need for flexibility. Since 2001 the exception concerning turn rules is limited to two employees for organisations with at most ten employees. LÄS MER