Sökning: "LAS"

Visar resultat 1 - 5 av 1131 uppsatser innehållade ordet LAS.

 1. 1. För ungas sysselsättning med allmän visstidsanställning - En kvantitativ studie av införandet av allmän visstidsanställning år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amandus Carlenfors; Naoual Kristoffersen; [2021-09-14]
  Nyckelord :Lagen om Anställningsskydd; LAS; Sysselsättning; Sysselsättningsgrad; Relativ Sysselsättningsgrad; Tidsbegränsade anställningar; Visstidsanställningar; Allmän Visstidsanställning; Tillsvidareanställningar; Reformer; Beroende Variabel; Oberoende variabel; Difference-in-Difference; Behandlingsgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if the Swedish government's reform of changes in the employment protection act, fulfilled one of its purposes when it comes to increasing employment for young people, after it was implemented in the year of 2007. This paper focuses on the theories developed by earlier studies regarding employment protection. LÄS MER

 2. 2. Las unidades fraseológicas y su tratamiento en los manuales de ELE en Suecia: Un análisis de manuales del paso 4 (B1)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Cristina Fouces Canel; [2021-08-06]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : Phraseology, as a fundamental element of the communicative competence, must be considered when designing manuals for learning Spanish. The purpose of this work is to determine, through a quantitative and a qualitative analysis of two B1 level manuals in Sweden, what type of phraseological units is most common, what terminology is used to refer to them and how they are presented. LÄS MER

 3. 3. Ser todo oídos - Un análisis de las actividades de comprensión auditiva en tres manuales suecos de ELE para el nivel B1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Marilyn Mansilla; [2021-08-05]
  Nyckelord :Spanska; lärande; Spanish; learning;

  Sammanfattning : This paper studies the listening comprehension exercises of three different student textbooks used to learn Spanish as a foreign language (ELE) for upper secondary schools in Sweden, to determine whether these exercises help students develop adequate listening comprehension skills in the target language and level step 4 (the Swedish equivalent to the level B1.1 of the Common European Framework of Reference for Languages or CEFR). LÄS MER

 4. 4. Mot en elektrifierad framtid : En studie om attityden till elbilar i Las Vegas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Skarin; Viktor Brask; [2021]
  Nyckelord :attityd; beteende; generation; elbil; Las Vegas; Tricomponent Attitude Model; affektiv; kognitiv; konativ;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vilka faktorer som styr olika generationers attityd till elbilen i staden Las Vegas i USA och hur dessa attityder kan forma ett potentiellt köpbeteende. Generationerna som undersöktes var Gen X, Y och Z. LÄS MER

 5. 5. Las actitudes hacia el uso de anglicismos en el habla coloquial : Un estudio sociolingüístico comparativo entre hombres y mujeres de Tucumán, Argentina

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Eliana Johannesson; [2021]
  Nyckelord :género; sociolingüística; actitudes; anglicismos; préstamos lingüísticos; Tucumán; Argentina;

  Sammanfattning : The anglicism is a global phenomenon with significant impact on the Spanish language lexicon. The aim of this study is to investigate the attitudes of a group of informants towards this phenomenon in the region of Tucumán, Argentina, and if their attitude changes according to gender. LÄS MER