Sökning: "LCA software"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden LCA software.

 1. 1. Miljöpåverkan för invändig tilläggsisolering : Osäkerheter kopplat till LCA med verktyget RIBuild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Ellinor Sjöblom; Alexandra Sundin; [2021]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; Tilläggsisolering; RIBuild; Miljöpåverkan; Osäkerheter; Sannolikhetsfördelning; Byggteknik;

  Sammanfattning : In today’s Europe, one third of all buildings are classed as historic buildings, with three quartersof these being graded as energy inefficient. This means that there is a great potential to implementmeasures of energy efficiency while keeping the cultural value in mind. LÄS MER

 2. 2. Från klimatkalkyl till klimatdeklaration i ett byggentreprenadsföretag

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :climate impact; LCA; climate declaration; carbon dioxide equivalents; climate calculation; climate data; EPD; klimatpåverkan; LCA; klimatdeklarering; koldioxidekvivalenter; klimatberäkning; klimatdata; EPD;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är ett faktum. Bygg- och fastighetssektorn stod 2018 för 21 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 3. 3. Skillnaden i koldioxidutsläpp mellan limträ och stål : En studie som jämför två olika stommaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Jesper Dicksen; [2021]
  Nyckelord :One Click LCA; life cycle tools; life-cycle assessment; steel; glulam; carbon dioxide emission; One Click LCA; livscykelverktyg; livscykelanalys; stål; limträ; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Idag görs livscykelanalyser (LCA) för att identifiera de byggkomponenter somorsakar stora koldioxidutsläpp i byggbranschen.Syftet med denna studie är att med hjälp av livscykelanalysverktyget One ClickLCA jämföra hur stora koldioxidutsläpp som bildas av materialen i enlimträstomme, som tillhör en inomhusarena jämfört med materialen i en fiktivstålstomme, som är dimensionerad för att klara samma laster och funktion somlimträstommen. LÄS MER

 4. 4. Miljöanalys av en luftrenare : En studie om bedömning av miljöpåverkan och undersökning av förbättringsmöjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Daniel Blomberg; Ida Sjölén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global consumption has increased which has led to a higher burden on the climate. The environmental awareness among consumers is at an all-time high which puts pressure on companies and organizations to minimize their environmental impact. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan av förpackningar - Livscykelanalys av offsettryck kascherade wellpappförpackningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Fanni Végvári; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; LCA; carbon footprint; CO2-eq.; packaging; laminated corrugated cardboard; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Packaging is an essential product to protect, transport and store goods in. An increase in consumer consciousness about the climate impact derived from packaging has been identified during recent years. As a response, the manufacturing industry is increasing their sustainability work when producing packaging and products. LÄS MER