Sökning: "LCC-analys"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet LCC-analys.

 1. 1. Återvinning av sopsand : Provtagning och reningsmöjligheter avseende metaller, kolväten och mikroplaster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Mika Turstam; Sofie Winkler; [2021]
  Nyckelord :miljöteknik; miljökemi; sopsand; trafik; föroreningar; halkbekämpning; återvinning; avfall; sandtvätt; våtsiktning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka mängder av vanliga trafikrelaterade föroreningar Växjö kommuns sopsand innehåller och om återvinning av den använda sanden är ekonomiskt genomförbart. Provtagning gjordes avseende mikroplaster, metaller, kolväten, näringsämnen och konduktivitet för att få en uppfattning om sandens föroreningsgrad och vilken reningsmetod som är lämplig. LÄS MER

 2. 2. Life Cycle Cost of Smart Wayside Object Controller

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Filipp Zarov; [2021]
  Nyckelord :railway signalling system; interlocking; hardware; Object Controller; Smart Wayside Object controller; Lifecycle Cost; renewable energy sources; järnvägssignalsystem; ställverk; hårdvara; Utdelar; SWOC; livscykelkostnad; förnybara energikällor;

  Sammanfattning : In a regional railway signalling system, object controllers are the devices responsible for controlling Track Side Equipment and act as interfaces for TSE with the interlocking computer and the Traffic control system. However, associated cabling (signal and power cabling) and civil works pose a major capital investment and it is a source of significant Capital and Operational expenses, particularly in rural areas, where accessibility andconnectivity to power grid and to the interlocking are a problem. LÄS MER

 3. 3. Reglering av pumpar: En fallstudie med jämförelseanalys mellan stryp- och frekvensreglering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Yulia Rudenko; [2021]
  Nyckelord :pulp and paper industry; energy efficiency; centrifugal pump; throttle control; throttle valv; frequency control; frequency converter; LCC analysis; payback time; massa- och pappersindustri; energieffektivisering; centrifugalpump; strypreglering; spjällventil; frekvensreglering; frekvensomriktare; LCC-analys; återbetalningstid;

  Sammanfattning : Dagens behov för energieffektivisering ställer höga krav på industrisektorn som anses vara den största energikonsumenten. Holmen AB är verksam inom massa- och pappersindustrin som är en energiintensiv bransch där sådana stora energianvändare som pumpapplikationer spelar en nyckelroll i produktionen. LÄS MER

 4. 4. Komponenter i spårväxelmodellen UIC60 som kan vara del av ett återanvändningssystem : Effekten av återanvändningssystemet bevisasmed hjälp av LCA och LCC

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Stella Sirén; Monira Gorgis; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar, på uppdrag av Sweco, spårväxelmodellen UIC60 som är en av de vanligaste spårväxlarna i Sverige och huruvida det är värt att revidera utvalda växelkomponenter. Revidering innebär att med små medel fräscha till befintliga komponenter så de kan användas igen. LÄS MER

 5. 5. Smartare reservdelshantering : En studie som undersöker förändring av kostnad utan att sänka tillgängligheten vid en gemensam reservdelshantering för ett storskaligt produktionsföretag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Felix Stålhult; Emil Lindqvist Bergh; [2020]
  Nyckelord :Joint spare parts management; Inventory management; Properties; Restricted capital; Poisson distribution; LCC analysis; Gemensam reservdelshantering; Lagerhantering; Egenskaper; Bundet kapital; Poissonfördelning; LCC-analys;

  Sammanfattning : A functional spare parts management for a producing paper industry is a key to maintain an efficient production. A non functional component of a value-creating chain may lead to major financial losses. A downtime in a plant is normally costly and can amount to hundreds of thousands of swedish crowns. LÄS MER