Sökning: "LCC"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet LCC.

 1. 1. The Role of Life Cycle Costing in the Servitization Process of Manufacturing Businesses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Felix Erik Hagemann; [2021-07-08]
  Nyckelord :Servitization; Product-Service Systems; Life-Cycle Costing; Business model; Manufacturing;

  Sammanfattning : Aim: This study investigates the role of life cycle costing the process of servitizing the value proposition of manufacturing businesses. The aim is to increase the understanding of potential utility of life cycle costing in the servitization process of manufacturing businesses. LÄS MER

 2. 2. Pre-renovation considerations for a Swedish single-family house : Analysis of energy saving potential

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Meghdeepa Choudhury; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : According to United Nations 7th sustainable development goal, increased use of fossil fuels in energy accounts for around 60 percent of total global greenhouse gas emissions and in order to debacle this crisis of global warming, the European Union aimed to reduce energy use by 32.5 % within 2030 by improving energy efficiency. LÄS MER

 3. 3. Livscykelkostnader och upphandling av projekterande konsulter : En analys av upphandlingsdokument

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anton Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Life-cycle costs; Procurement of consultants; Building design; Public property owners; Livscykelkostnader; Konsultupphandling; Projektering; Offentliga fastighetsägare;

  Sammanfattning : För byggnader har drift- och underhållskostnader ofta större ekonomiska konsekvenser än den initiala investeringen och livscykelkostnader (LCC) har i upphandlingslagstiftningen lyfts fram som ett sätt att verka för hållbar upphandling. Med tanke på dessa omständigheter bör det vara intressant för offentliga fastighetsägare att tillämpa arbetssätt där de tidigt i projekten kan överskåda de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av deras val genom att analyser LCC. LÄS MER

 4. 4. Rules of thumb for energy-efficient renovation of apartment buildings : The case of Nils Holgersson, the Swedish statistical home

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Hedayat Darabikelareh; Tagreed Maqatif; [2021]
  Nyckelord :Energy-efficient; renovation measures; Nils Holgersson building; VIP; XPS; ventilated façade; IDA ICE; LCCA; Miljöbyggnad.;

  Sammanfattning : In Sweden, there are around 300 000 multi-family buildings with high energy consumption state a high renovation potential in the building sector. This study aims to analyze different renovation measures for a typical theoretical multi-family building to determine their effects on energy consumption, financial profitability, and impacts on obtaining an energy label in the rating system. LÄS MER

 5. 5. LIVSCYKELKOSTNADSANALYS AV FÖRSLAG PÅ ENERGIEFFEKTIVISERINGAR - TVÅ FASTIGHETER BELÄGNA I UMEÅ

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Wahlgren; [2021]
  Nyckelord :IDA ICE; energy; LCC; Livscykelkostnadsanalys; Energieffektivisering; Fastighet; BBR; Energideklaration; IDA ICE; Energi;

  Sammanfattning : This report is a degree project carried out at Rejles AB on behalf of a local real estate company in Umeå, Sweden. The real estate company bought two properties with a total of 95 rental apartments from another company in 2018. LÄS MER