Sökning: "LCC"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade ordet LCC.

 1. 1. Environmental renovating solutions for Miljonprogrammet to reaching the EU2030 climate and energy framework goals

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Alexander Sjöling; Emil Marefat; [2020]
  Nyckelord :EU2030; Miljonprogrammet; LCC; Renewable energy; Renovation strategy; Sustainability; EU2030; Miljonprogrammet; LCC; Förnybar energi; Renoveringsstrategi; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Climate change is one of the most severe threats that humanity is facing right now; it's ironically a threat that we as humans created ourselves. Residential buildings are the fourth largest source of Green-housegases in the EU and account for 10% of the total Green-house gases. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av CAV- och VAV-ventilationssystem för Björkhöjdskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Lisa Holgersson; Yonatan Tekle; [2020]
  Nyckelord :Ventilationssystem; CAV-system; VAV-system; LCC-kalkyl;

  Sammanfattning : För att klara klimatmålen i Sverige och som EU-land behövs det genomföras fler energieffektiviseringar. Syftet med detta arbete har därför varit att jämföra två olika ventilationssystem,VAV-system och CAV-system inför en ombyggnation i Björkhöjdskolan som befinner sig i Borås kommun. LÄS MER

 3. 3. Assessment of the environmental impacts, energy performance and economic aspects of various construction materials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Mohsen Bayat Pour; Mohammed Labib Elsayed; [2020]
  Nyckelord :Bio-based Materials; Fossil-based Materials; Building Performance Simulations; Energy analysis; Environmental impact categories; Life cycle assessment LCA ; Economic analysis; Life cycle costing LCC ; Global warming potential; Climate change; Future climate analysis; Timber structure; Concrete structure; Insulation; HVAC systems; Heating demand; Cooling demand; Energy use; Hygrothermal analysis; Moisture; Thermal envelope; Thermal comfort; Indoor environmental quality; Actual case studies; Iterative workflow; Weather files; Parametric study; Reliability; Single-point rate SPR .; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Increasing CO₂ emission is considered as the main reason for global warming in the world. One of the reasons for producing CO₂ is using of fossil-based materials in the construction projects. LÄS MER

 4. 4. Flerfamiljshus självförsörjande på solenergi : En jämförelse av olika kombinationer av PVT, solceller och solfångare i ett hybridsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Saro Manjikian; Pauline Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Off-grid; self-sufficient; PVT; photovoltaics; Opti-CE; multi-family house; hybrid energy system; off-grid; energisjälvförsörjande; flerfamiljshus; solenergi; solpaneler; solcell; solfångare; PVT; Opti-CE; hybrid-energisystem;

  Sammanfattning : The rise in population causes serious issues in larger cities since the electrical grid is becoming overloaded. Simultaneously, the demand on more sustainable energy production and the use of renewable energy sources increase. Renewable energy based off-grid electrical systems are a possible solution to decrease the magnitude of these issues. LÄS MER

 5. 5. SOLAR ROOF - Roof potential investigation for installing PV system

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Forough Hosseini; Saba Salehi; [2020]
  Nyckelord :Solar roof; solar potential; PV system; Ventilation system; Photovoltaics; million-program buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : By increasing the amount of CO2 emissions to the atmosphere because of using fossil fuel and the limitation of non-renewable energy sources, solar photovoltaics technology has been growing steadily and is thought to play an important role in the realm of future energies. The objective of this thesis is to investigate the potential of the rooftops for installing PV system on a small scale of 30 multifamily houses in Gothenburg divided into four categories of age, location, roof type, and ventilation system. LÄS MER