Sökning: "LCC"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet LCC.

 1. 1. Energiberäkning och utvärdering av valbara värmekällor för skolbyggnad vid Miljöbyggnadskrav

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Karl Larson; [2019]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; Värmekällor; Skolbyggnad; Bergvärme; Jordvärme; Pelletspanna; LCC;

  Sammanfattning : A school will be built in Upplands Väsby, north of Stockholm, Sweden. The school will be located outside the district heating area. The selected location for the school is also inside a water protection area. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av uppvärmningssystem för småhus : Undersökning av fjärrvärme och värmepumpar på ett hus med egenskaper och prestanda baserade på svenska genomsnittliga värden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Joakim Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Fjärrvärme; Värmepump; Ekonomi; Småhus; Villa; Energi; Värme;

  Sammanfattning : This report was written as an examination thesis at Mälardalen University in Västerås, Sweden. The subject of the report is to research whether a theoretical single-family home with already installed district heating system for heating and hot water supply should keep it, replace it with a geothermal heat pump or keep it and use it in combination with a smaller air to water heat pump. LÄS MER

 3. 3. Ombyggnad och ändrad användning av en kulturhistorisk värdefull skola från 1850

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Jörnklev; [2019]
  Nyckelord :Reconstruction; changed use; energy efficiency; regulations; measures; housing shortage; building technology; cultural-historical building; cultural value; housing design; Ombyggnad; ändrad användning; energieffektivisering; regelverk; åtgärder; bostadsbrist; byggteknik; kulturhistorisk byggnad; kulturvärde; bostadsutformning;

  Sammanfattning : Att utnyttja befintliga byggnader som annars står tomma kan vara en del av lösningen på problemet gällande bostadsbrist i Sverige. Vid ändring av äldre bebyggelse som är det viktigt att beakta de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena. LÄS MER

 4. 4. MODELING, SIMULATION AND OPTIMIZATION OF A SUBMERGED RENEWABLE STORAGE SYSTEM INTEGRATED TO A FLOATING WIND FARM : A feasibility case study on the Swedish side of the Baltic sea, based on the geographical and wind conditions

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Framtidens energi

  Författare :Prajwal Honnanayakanahalli Ramakrishna; [2019]
  Nyckelord :Renewable ocean storage; storage spheres; Baltic Sea; Pumped Hydro; Modeling; Simulation; Optimization; Offshore wind farm; Storage sphere Integration; feasibility study; Genetic Algorithm; Multiple objective function; Life cycle cost; Payback period; Profit;

  Sammanfattning : Mathematical modeling and simulations of a submerged renewable storage system integrated to a wind farm, chosen based on the geographical and wind conditions at the Baltic Sea, gives insight on the feasibility of the submerged renewable storage and an approximation of the payback period and profits that could be generated. Genetic Algorithms were used to obtain the optimal number of spheres for a certain depth, based on 2 objective functions I. LÄS MER

 5. 5. Energikartläggning med fokus på ventilation : En fallstudie som undersöker underhåll och dess inverkan på fastigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jenny Ehn; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning; Energieffektivisering; Underhåll;

  Sammanfattning : För att kunna reducera de effekter som klimatförändringarna orsakar behöver energisystemen effektiviseras. Eftersom fastighetsbeståndet idag mestadels består av äldre byggnader, blir renoveringar och effektiviseringar viktiga för att kunna få ner energianvändningen. LÄS MER