Sökning: "LED Light-emitting-diode"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden LED Light-emitting-diode.

 1. 1. Achieving Optimal Alignments of IR Source and Detector in Waveguide Based Gas Sensor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Sefik Güler; Agbai Randolph Agwu; [2020]
  Nyckelord :Non-dispersive infrared technology; microelectromechanical systems; infrared light; electromagnetic spectrum; gas sensor; light emitting diode; photodiode detector; Icke-dispersiv infraröd teknologi; mikroelektromekaniska system; infrarött ljus; elektromagnetiskt spektrum; gassensor; lysdiod; fotodioddetektor;

  Sammanfattning : I takt med att tekniken för mikroelektromekaniska system utvecklas uppkommer det nya områden för tillämpning. Ett område är inom gassensorer där icke-dispersiv infraröd strålning används genom att mäta absorptionen hos olika gaser för att bestämma mängden av en specifik gas i luften. LÄS MER

 2. 2. How to improve the soilless cultivation of sweet basil looking at light and nutrition?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Hedvig Säll; [2020]
  Nyckelord :hydroponics; aeroponics; sweet basil; essential oils; vertical farming;

  Sammanfattning : Sweet basil of the variety Genovese Gigante is an economically important crop with common use in the gastronomic, medical and cosmetic fields, to name a few, due to the high content of essential oils (EO). Indoor cultivation is a viable alternative to grow sweet basil all-year-round, independent of the outdoor conditions. LÄS MER

 3. 3. Human Centric Lighting : Automatisk belysningsvariation för hälsa, välbefinnande och elsparande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Karin Möttönen; Mikael Hedén; [2019]
  Nyckelord :Energy; Light; Lighting; Human Centric Lighting; LED Light-emitting-diode ; Energy efficiency; Health; Smart lighting; Energi; Belysning; Human Centric Lighting; LED; Behovsanpassning; Energibesparing; Hälsa; Smart belysning;

  Sammanfattning : Examensarbetet är en undersökning avseende implementering av Human Centric Lighting (HCL)- system i hemmamiljö. En litteraturstudie har genomförts om HCL, dess effekter på människan och LED-belysningens påverkan både på människan och miljön. LÄS MER

 4. 4. Design and Fabrication of 1550 nm Photonic Crystal Surface Emitting Lasers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :João Martins de Pina; [2018]
  Nyckelord :Photonic crystal; surface-emitting laser; metal organic chemical vapour deposition; III-V semi- conductors; light emitting diode.;

  Sammanfattning : In this study, the design and fabrication of a monolithic InP-based 1550-nm photonic-crystal surfaceemitting laser (PCSEL) is reported. The device is composed by an InGaAsP multi-quantum well (MQW) active layer and InP photonic crystal (PhC) formed by metal organic chemical vapour deposition (MOCVD). LÄS MER

 5. 5. Design of an automotive lighting system : Development of an overall solution for roof mounted LED light bars

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Grothage; [2018]
  Nyckelord :LED light bar; automotive; auxiliary light; theft security; adjustability; aesthetics; industrial design engineering;

  Sammanfattning : For a long time, auxiliary lights utilizing halogen or xenon light sources has been fitted in front of the car’s front grille when needing an improved high beam performance. The bigger the auxiliary light, the better its light performance has been. LÄS MER