Sökning: "LED lighting fixtures"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden LED lighting fixtures.

 1. 1. Environmental Performance from Circularity in Products : A Case Study on LED Lighting Fixtures

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Longnell; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Circularity indicators; Life Cycle Assessment; Linear Flow Ratio; LED lighting fixtures; Cirkulär ekonomi; cirkularitetsindikatorer; livscykelanalys; Linear Flow Ratio; LED-armaturer;

  Sammanfattning : The circular economy is promoted by the EU, governments, and businesses all over the world as a concept to reach a sustainable future. The concept is embedded into the UN Sustainable Development Goals for 2030 and aims to decouple economic growth and environmental pressure. LÄS MER

 2. 2. Energy-efficiency in Industrial Buildings by Lighting Solutions; A Case of Smart Lighting

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign

  Författare :Efpraxia Mavromati; [2016]
  Nyckelord :Passive strategies; daylight; electrical lighting; simulation; smart lighting technology; LEDs; energy efficiency; profitability.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : ”Architecture is the learned game, correct and magnificent, οf forms assembled in the light.” Le Corbusier. Nowadays, lighting covers a great portion of the total energy use of a building, almost 21%, while in most of the places, the quality of the existing lighting conditions is usually notably poor. LÄS MER

 3. 3. Locating Faults on Energized Airfield Lighting Power Cables

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Dennis Honkanen; Simon Anderjon; [2016]
  Nyckelord :Fault Location; State of Health; Airfield; Lighting; LED; Fault; Series Circuit; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the feasibility of both online and offline fault location and state of health technologies for airport series circuits used to provide power to light fixtures on the runway. In current series circuits, only some ground faults can be detected and no automated fault location or state of health features are available. LÄS MER

 4. 4. Inte en glödlampa LED-armatur 35000 timmar till, Not a lightbulb LED luminaire 35000 hours more

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Erik Tell; [2014]
  Nyckelord :LED; light; replaceble; LED modules; Zhaga; light source; belysningsarmatur; belysningsarmaturer; ljuskälla; ljuskällor; utbytbar; LED-moduler; LED-belysning; belysning; light bulb; glödlampa; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar belysningsarmaturer inom LED-segmentet. Uppsatsen behandlar i synnerhet varför ljuskällan i LED-belysningsarmaturer oftast konstrueras så att ljuskällorna inte är utbytbara. LÄS MER

 5. 5. Påverkan på morfologi hos prydnadsväxten Calibrachoa som resultat av belysning underifrån med olika våglängder av ljus

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Olle Lind; [2012]
  Nyckelord :belysning; end-of-day response; krukväxter; LED; monokromatiskt ljus; prydnadsväxter; retardering; växthus;

  Sammanfattning : I detta försök har Calibrachoa ’Callie Bright Red’ odlats i 9 olika behandlingar av LED-belysning underifrån. Samtliga behandlingar utfördes i växthuskammare med ett tredelat dygn på 8 timmar naturligt dagsljus, 8 timmar endast LED-belysning och 8 timmar mörker. LÄS MER