Sökning: "LED-belysning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet LED-belysning.

 1. 1. Kartläggning av Tekniska verkens kraftvärmeverksanläggning KV61 : En kartläggning av energiförbrukningen och en kostnads- och energieffektivitetsberäkning för ett byte av befintlig belysning till LED-belysning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Lena Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning. LED-belysning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Analys och utvärdering av LED-belysning i Stockholms tunnelbana

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Christopher Alfrijat; Rasmus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :LED luminaire; light; subway; electromagnetic compatibility; LED-armatur; ljuskälla; tunnelbana; elektromagnetisk kompatibilitet;

  Sammanfattning : Trafikförvaltningen, som ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholm, har startat ett projekt för att byta ut befintliga armaturer i Stockholms tunnelbana mot LED-armaturer. Denna rapport utför förarbetet inför en kommande upphandling. LÄS MER

 3. 3. Solcellsdriven belysning för gång- och cykelvägar på landsbygden

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Adolfo Martinez Peña; [2019]
  Nyckelord :Solar lighting; walk and cycle paths in the countryside; presence-control; dimmer; life cycle costs; solcellsdriven belysning; gång- och cykelvägar i landsbygden; närvarostyrning; dimmer; livscykelkostnader; solar lighting; walk and cycle paths in the countryside; presence-control; dimmer; life cycle costs;

  Sammanfattning : I detta examensarbete utreds förutsättningarna för solcellsdriven belysning som belysningsalternativ för gång- och cykelvägar på landsbygden. Det finns gång- och cykelvägar i landsbygden som sällan trafikeras, detta gör att kommuner och vägföreningar lämnar dem utan belysning. LÄS MER

 4. 4. Energieffektiviseringens påverkan på fastighetsägare och hyresgäster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Rikard Falk; Marcus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :energy efficiency; energieffektivisering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har energieffektiviserande åtgärders påverkan på hyresgäster och fastighetsägare undersökts. Syftet var att sätta sig in i de boendes situation och få en bättre förståelse för deras upplevelse av inomhusklimat och komfort. Därav skulle fastighetsägarens och hyresgästens gemensamma vinning kunna ses. LÄS MER

 5. 5. Energismarta ishallar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Linda Lundmark; Hanna Marklund; Egil Schultz; Catarina Sparre; Lovisa Svensson; Philip Wallgren; [2017]
  Nyckelord :energieffektivisering; energibesparing; solceller; uppvärmning; energifönster; isläggning; klimatskärm;

  Sammanfattning : This project has been regarding the ability to make Ice Arenas more Energy Smart. Using info and data from the A-hall in Gränby, Uppsala, different suggestions to make the arena better has been developed. There has also been taking under consideration whether the solutions are applicable in other Ice arenas in Sweden. LÄS MER