Sökning: "LED-belysning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet LED-belysning.

 1. 1. LED belysning till mjölkkor : jämförelse av olika våglängder

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jessika Berglund; [2020]
  Nyckelord :våglängd; mjölkkor; LED; foderintag; mjölkmängd; IGF-1; melatonin; aktivitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka om mjölkmängd, foderintag, me-latonin, IGF-1 (Insulin-like growth factor 1) eller aktivitet kan påverkas hos mjölkkor som exponeras för olika våglängder på ljus. Fyra olika ljusbehandlingar jämfördes med varandra vid baslinjen och vid LED. LÄS MER

 2. 2. Från konventionella lysrör till LED : Hur byte till LED-belysning påverkar energiförbrukningen på Stena Scanrail.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Johan Westerberg; Axel Taube Carlert; [2020]
  Nyckelord :LED; Energiminskning; Bunkerförbrukning; Teoretisk analys; Besparingsmöjlighet.;

  Sammanfattning : Detta arbete är en teoretisk studie av hur ett byte från konventionella lysrör till LED skulle påverka energiförbrukning samt bunkeråtgången ombord på Stena Scanrail. Syftet med studien är att få en klar bild hur detta byte skulle kunna påverka ett fartygs energi- samt bunkerförbrukning på kort men även på lång sikt. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av Tekniska verkens kraftvärmeverksanläggning KV61 : En kartläggning av energiförbrukningen och en kostnads- och energieffektivitetsberäkning för ett byte av befintlig belysning till LED-belysning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Lena Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Energikartläggning. LED-belysning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Analys och utvärdering av LED-belysning i Stockholms tunnelbana

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Christopher Alfrijat; Rasmus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :LED luminaire; light; subway; electromagnetic compatibility; LED-armatur; ljuskälla; tunnelbana; elektromagnetisk kompatibilitet;

  Sammanfattning : Trafikförvaltningen, som ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholm, har startat ett projekt för att byta ut befintliga armaturer i Stockholms tunnelbana mot LED-armaturer. Denna rapport utför förarbetet inför en kommande upphandling. LÄS MER

 5. 5. Solcellsdriven belysning för gång- och cykelvägar på landsbygden

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Adolfo Martinez Peña; [2019]
  Nyckelord :Solar lighting; walk and cycle paths in the countryside; presence-control; dimmer; life cycle costs; solcellsdriven belysning; gång- och cykelvägar i landsbygden; närvarostyrning; dimmer; livscykelkostnader; solar lighting; walk and cycle paths in the countryside; presence-control; dimmer; life cycle costs;

  Sammanfattning : I detta examensarbete utreds förutsättningarna för solcellsdriven belysning som belysningsalternativ för gång- och cykelvägar på landsbygden. Det finns gång- och cykelvägar i landsbygden som sällan trafikeras, detta gör att kommuner och vägföreningar lämnar dem utan belysning. LÄS MER