Sökning: "LEKSELL"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet LEKSELL.

 1. 1. Effekten av Basel III - En fallstudie om en banks företagsutlåning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Leksell; Fabian Herrgårdh; [2020-07-01]
  Nyckelord :Basel III; Baselkommittén; Utlåningsvolym; Lånekostnad; Kapitalkrav; Kärnprimärkapital CET1 ; Primärkapital tier 1 ; Supplementärkapital tier 2 ; Kapitalkonserveringsbuffert; Kontracyklisk kapitalbuffert; Systemriskbuffert; Likviditetstäckningsgraden LCR ; Nettofinansieringskvoten NSFR ; Bruttosoliditet; Rating; Basel III; Basel Committee; Lending volume; Lending cost; Capital requirements; Common Equity Tier 1 CET1 ; Additional Tier 1 AT1 ; Tier 2; The Capital Conservation Buffer; The Countercyclical Capital Buffer; The Systemic Risk Buffer; The Liquidity Coverage Ratio LCR ; Net Stable Funding Ratio NSFR ; Leverage Ratio; Rating;

  Sammanfattning : Following the financial crisis of 2007 - 2008 stricter regulations were introduced to theinternational banking system. This regulatory framework came to be referred to as Basel III andinvolves major changes for active banks and the financial sector. LÄS MER

 2. 2. Motivation till fysisk aktivitet och akademiska studier vid begränsad social kontakt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Unni Fernerud; Sofia Leksell; [2020]
  Nyckelord :motivation; intrinsic motivation; self-efficacy; self-determination theory; social distancing; social isolation; autonomy; competence; relatedness; motivation; inre motivation; self-efficacy; self-determination theory; social isolering; autonomi; kompetens; samhörighet;

  Sammanfattning : Social isolering förekommer i samhället ständigt och drabbar människan på olika sätt. Det kan orsaka ohälsosamma beteenden, depression och för tidig död. I och med coronaviruset Covid-19 har en stor del av Sveriges befolkning uppmuntrats begränsa graden av social kontakt. LÄS MER

 3. 3. Tre analyser, två klipptekniker och en berättelse : En analys av parallellklippning i Män som hatar kvinnor(2009) och The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Leo Leksell; [2020]
  Nyckelord :Män som hatar kvinnor; The Girl with the Dragon Tattoo; klippning; filmklippning; parallellklippning; klippteknik;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur parallellklippning påverkar tittarensupplevelse av händelseförloppet från en filmscen. Analysen gjordes på filmerna Män somhatar kvinnor (2009) och The Girl with the Dragon Tattoo (2011) eftersom de innehållersamma berättelse. LÄS MER

 4. 4. Revisionens påverkan på låneräntan : En datastudie inom kontantintensiva och mindre kontantintensiva branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anton Hasselberg; Max Håkansson; Daniel Leksell; [2020]
  Nyckelord :Auditing; Auditing obligation; Auditing; B2B industry; Cash intensive industry; Creditor Industry; Information asymmetry; Interest; Loan interest; Small business; B2B-bransch; Bransch; Informationsasymmetri; Kontantintensiv bransch; Kreditgivare; Låneränta; Revision; Revisionsplikt; Revisor; Ränta; Småföretag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revisionsplikten infördes i Sverige 1983 där ett av argumenten var att bidra till ökad insyn i företagen. År 2010 avskaffades denna revisionsplikt för småföretag. En övergripande anledning till att småföretagen valde att avstå en revisor, var den kostnadsbesparingen på 10 000 kr per år. LÄS MER

 5. 5. Automatic Generation of Patient-specific Gamma Knife Treatment Plans for Vestibular Schwannoma Patients

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Löw; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis a new fully automatic process for radiotherapy treatment planning with the Leksell Gamma Knife is implemented and evaluated: First, a machine learning algorithm is trained to predict the desired dose distribution, then a convex optimization problem is solved to find the optimal Gamma Knife configuration using the prediction as the optimization objective. The method is evaluated using Bayesian linear regression, Gaussian processes and convolutional neural networks for the prediction. LÄS MER