Sökning: "LGBT"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet LGBT.

 1. 1. Does Armed Conflict Affect Violence Against the LGBT Community?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Jim Lars Emil Jormanainen; [2019]
  Nyckelord :LGBT; Armed conflict; conflict; vulnerable community;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. HBTQ-personers perspektiv och synliggörande inom religionsämnet i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marcus Szecsenyi Berguv; [2019]
  Nyckelord :hbtq; lgbt; queer; gay; homo; bi; trans; sexualitet; sexuality; genus; gender; religion; religionskunskap; grundskolan; normer; undervisning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker på vilket sätt HBTQ-personer synliggörs och representeras inom religionskunskapsämnet i den svenska grundskolans senare år. Undersökningen baseras på en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som riktar sig dels till elever i högstadiet samt till ämneslärare i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Strukturell exkludering av homosexuella män

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Alserr; [2019]
  Nyckelord :Domestic violence; Help seeking; LGBT community; Stereotypes; Professionals;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to lift and highlight the problem battered gay men face when they seek help for domestic violence in partner relationship. One thing that can make it more difficult to seek help can be because the accepted sexual norm in society is the heterosexual orientation. LÄS MER

 4. 4. Filmen som samhällsförändrare - En undersökning gällande hur normbrytande personer upplever representationen inom svensk film och hur en ökad representation skulle påverka samhället.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Robin Sörbom; [2019]
  Nyckelord :Queer; HBTQ; LGBT; Normbrytande; Samhällsförändrare; Film; Representation; Samhälle; Society; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Is it possible to use the power of film to change society? Can we use popular culture to change norms that are deeply rooted in our environment? By asking 140 persons with non-normative gender identities or sexual orientations this essay seeks the answer to how LGBT persons are depicted in Swedish film and television today and what effects a better and increased representation would have. With support from the queer theory as well as the idea of social constructivism and the works of Richard Dyer, professor of film studies at King’s College in London, this essay gives an answer that paves the way for further exploring the subject and maybe find a solution to how we can use film to make society a better place for everyone. LÄS MER

 5. 5. LGBT-RIGHTS IN DECLINE - A QUALITATIVE STUDY OF THE EXPERIENCES OF LGBT-PEOPLE IN INDONESIA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Aron Falkenberg; Emma Freij; [2019]
  Nyckelord : LGBT discretion stigma discrimination society Bali Indonesia ;

  Sammanfattning : The aim of this study is to highlight the situation for LGBT-people in Bali with regard to the political changes in the country. Firstly, the living situation for LGBT-people have been investigated and secondly the possible effects that the newly implemented anti-LGBT policies have had on LGBT-people have been examined through interviews with six informants currently living in Bali. LÄS MER