Sökning: "LGBTQ reproduktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden LGBTQ reproduktion.

 1. 1. Jeg ved jo godt, at de ikke tror jeg findes – Et kvalitativt interviewstudie om queerpersoner i fertilitetsbehandling

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Tved; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ ; LGBTQ sundhed; LGBTQ familier; LGBTQ reproduktion; queer; queerfamilier; queer reproduktion; fertilitetsbehandling; regnbuefamilier; magt; HBTQ reproduktion; HBTQ fertilitetsbehandling; HBTQ hälsa;

  Sammanfattning : Et kvalitativt interviewstudie som undersøger queer- og LGBTQ+ personers møde med det danske sundhedssystem i forbindelse med fertilitetsbehandling. Eksamensprojekt i sexologi 30 højskolepoint. Malmø Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för sexologistudier, 2019. LÄS MER

 2. 2. Inte homofob, men... : Socialarbetares attityder till homo- och bisexuella personer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emmy Kungsman; Aleksi Kivilahti; [2013]
  Nyckelord :attitudes; social work; homosexuality; bisexuality; heteronormativity; queer theory; power; LGBTQ; attityder; socialt arbete; homosexualitet; bisexualitet; heteronormativitet; queerteori; makt; HBTQ;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to identify and make attitudes among social workers towards homosexual and bisexual people visible, examine how these attitudes relate to their actions in their professional role and how these attitudes and actions can be understood by theories of heteronormativity and power. The study is a cross-sectional quantitative survey in the form of a questionnaire completed by social workers. LÄS MER