Sökning: "LGBTQ"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade ordet LGBTQ.

 1. 1. : Live, Laugh, Lesbian? An orientation towards a happy, non-heterosexual life

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Liv Larsson; Samuel Bjelkenäs; [2021-03-16]
  Nyckelord :queer phenomenology; lifelines; happiness; identity; representation; LGBTQ;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore queer lifelines and concepts of non-heteronormative sexuality, identity and (un)happiness. The material consists of nine qualitative interviews with lesbian-, bisexual- and queeridentifying women, sharing their experiences, thoughts and feelings of love and life. LÄS MER

 2. 2. Kom ut och kom in : Hbtq-flyktingars trovärdiga och icke trovärdiga berättelser under asylutredningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Gabriel Sjöwall; [2021]
  Nyckelord :hbtq; flykting; asyl; Migrationsverket; berättelse; trovärdighet; narrativ analys; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka erfarenheter, handlingar och omständigheter som hbtq-flyktingar inkluderar i sina asylberättelser under utredningar hos Migrationsverket och i migrationsdomstolarna, och vilka berättelser som uppfattas som trovärdiga respektive icke trovärdiga av asylhandläggare och domstolarna. Material består av domstolsmaterial från 10 asylärenden som åberopar fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, samt intervjuer med två tidigare hbtq-flyktingar, en tidigare handläggare på Migrationsverket och ett offentligt biträde. LÄS MER

 3. 3. Hbtq Genom Livsfrågor I Religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Håkan Dören; [2021]
  Nyckelord :LGBTQ; Queer; GSM; Religious education; High school; Sweden; Livsfrågor; Queer; HBTQ; Religionskunskap; Gymnasiet; GSM;

  Sammanfattning : This paper aims to summarise what current research says about how “life questions” is used in Swedish religious education and what criteria LGBTQ questions need to meet in order to be used in teaching. It does this by systematically searching and assessing academic sources found in four different databases. LÄS MER

 4. 4. The Puzzling Resonance Of Political Homophobia : A case study exploring the relationship between framing and institutions involved in the elite driven anti-LGBTQ campaign in today’s Poland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Löwdin; [2021]
  Nyckelord :Political Homophobia; Opposition to gender equality; Populism; Sexual and Reproductive Health and Rights; Poland; Frame analysis; Institutional analysis;

  Sammanfattning : Although the world has experienced great progress in the area of Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), the contemporary transnational turn towards nationalist, right-wing and populist politics has generated a backlash, primarily affecting women and members of the LGBTQ-community (lesbian, gay, bisexual, transgender and queer/questioning). Yet, opposition to gender and sexual equality, particularly in the European context, is undertheorized. LÄS MER

 5. 5. ”You know homophobia is so 2008, right? Totes passé” : En kvalitativ innehållsanalys av HBTQ-karaktärers representation i ungdomsserier på Netflix.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Karolina Socha; [2021]
  Nyckelord :hbtq; lgbtq; representation; queerteori; ungdomar; Netflix; ungdomsserier;

  Sammanfattning : A well rounded representation of identities in media has proven essential for the development of peoples identities in general but certainly in the case of young LGBTQ-adults since the media often act as their first source of information and identification. The popular culture found in media today is said to strive for universal appeal and plays an important role for the identities in subordinate groups, as the LGBTQ-community. LÄS MER