Sökning: "LGBTQ"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet LGBTQ.

 1. 1. Kom ut och kom in : Hbtq-flyktingars trovärdiga och icke trovärdiga berättelser under asylutredningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Gabriel Sjöwall; [2021]
  Nyckelord :hbtq; flykting; asyl; Migrationsverket; berättelse; trovärdighet; narrativ analys; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka erfarenheter, handlingar och omständigheter som hbtq-flyktingar inkluderar i sina asylberättelser under utredningar hos Migrationsverket och i migrationsdomstolarna, och vilka berättelser som uppfattas som trovärdiga respektive icke trovärdiga av asylhandläggare och domstolarna. Material består av domstolsmaterial från 10 asylärenden som åberopar fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, samt intervjuer med två tidigare hbtq-flyktingar, en tidigare handläggare på Migrationsverket och ett offentligt biträde. LÄS MER

 2. 2. Feminist and Queer Noisemaking: An Exploration of Gender and Sexuality in Electronic Art Music

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Mollie Ruck; [2020-11-24]
  Nyckelord :Gender; art music; queerness; queer theory; music; composition; musicology; sound studies;

  Sammanfattning : Men can be said to dominate the music industry, especially when it comes to composers and musicians who create experimental music and sounds which fall outside of mainstream music.Women and members of the LGBTQ+ community remain minorities within these genres, with little research being done on queer and feminist perspectives. LÄS MER

 3. 3. Film as a reality creating force: And Then We Danced (2019) dir. Levan Akin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Julia Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :LGBTQ ; Queer film; Georgia; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : In this thesis, I have analyzed and problematized the discourse surrounding And Then We Danced (2019) dir. Levan Akin, by analyzing the film itself by using concepts from Pierre Bourdieu, and investigating what role the film has played in the call for action regarding LGBTQ+ rights in Georgia. LÄS MER

 4. 4. Vända flaggan efter vinden - en kritisk diskursanalys av Moderaterna och Vänsterpartiets valmanifest från 1988, 1998 och 2018 utifrån teorin om homonationalism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :homonationalism; nationalism; critical discourse analysis; LGBTQ; Swedish politics homonationalism; kritisk diskursanalys; HBTQ; Moderaterna; Vänsterpartiet; Social Sciences; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag Moderaterna och Vänsterpartiets valmanifest från 1988, 1998 och 2018 med hjälp av metoden kritisk diskursanalys och Jasbir K. Puars teori om homonationalism, för att se vad partierna säger om HBTQ-personers rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Den medierande effekten av självmedkänsla på de negativa konsekvenserna av minoritetsstress hos HBTQI-individer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Thérese Djure; Alexandra Lazzarini; [2020]
  Nyckelord :LGBTQ; minority stress; self-compassion; mental health; HBTQI; minoritetsstress; självmedkänsla; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ökar för de flesta grupper i Sverige, men minoritetsgrupper är mer utsatta än andra. Syftet med vår studie var att ta reda på hur situationen ser ut för HBTQI-individer i Sverige och skapa underlag för att kunna underlätta för denna utsatta grupp. LÄS MER