Sökning: "LGBTQIA"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet LGBTQIA.

 1. 1. "PINKWASH THIS: Resisting the mainstreaming management of queer cultural heritage"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hanna Malmsten; [2021-02-03]
  Nyckelord :Queer Culture; Cultural Heritage; Pinkwashing; LGBTQIA ; Space; Resistance;

  Sammanfattning : As Pride festivals around the world in 2019 celebrate the 50th anniversary of the Stonewall riots, the word pinkwashing is on the tip of many tongues. The question of whether or not political parties, business enterprises and authoritative institutions should have an obvious place in the celebrations is frequently discussed, considering Pride, at the start, was a demonstration for the rights of lgbtqia+ people. LÄS MER

 2. 2. Representation genom en reaktionär verklighet : En kritisk diskursanalys av RuPaul´s Drag Race & representationen av HBTQIA+-personer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Christian Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Visual communication; Homonormativity; stereotypes; reality TV; intersectionality; intertextuality; representation; queer; masculinity; masculinity; subject positions; Visuell kommunikation; Homonormativitet; stereotyper; reality-tv; intersektionalitet; intertextualitet; representation; queer; maskulinitet; manlighet; subjektspositioner;

  Sammanfattning : Syftet med min deduktiva och kvalitativa studie är att skapa förståelse för visuell representation av HBTQIA+ personer i ett kommersiellt tv-program. Hur historiska subjektspositioner kan tänkas vidhålla gamla normer inom en subkultur. Genom en kritisk diskursanalys kommer jag att titta på både det som visas och det som saknar i bilden. LÄS MER

 3. 3. Att utmana strukturer och normer : En kritisk diskursanalys av normer kring kön och sexualitet i behandlingsarbetet för missbruk

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Petra Lindhero; [2021]
  Nyckelord :sex; sexuality; gender; LGBT; LGBT ; LGBTQ; LGBTQ ; LGBTQIA ; transsexuality; critical discourse analysis; intersectionality; queer theory; kön; sexualitet; genus; hbtq; hbtq ; hbtqi; hbtqi ; hbtqia ; transsexualitet; transperson; kritisk diskursanalys; intersektionalitet; queerteori;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka hur personal från behandlingshem för missbruk samtalar kring kön och sexualitet. Studien utgår från behandlingshem med inriktning på enbart kvinnor eller enbart män. I Sverige har homo-, bi- och transsexuella personer sämre psykisk hälsa än heterosexuella personer. LÄS MER

 4. 4. Queer workers and workspaces: Stories about emotions and embodied experiences of LGBTQIA people in work-related spaces

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Tristan Williamson; [2020]
  Nyckelord :space; body; emotions; labour; queer; rum; kropp; känslor; arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to map and investigate the embodied experiences of LGBTQIA people in work-related spaces. The study analyses stories of emotions and experiences based on gender, sexual orientation, and other social categories and how these intersect with normative workspaces. LÄS MER

 5. 5. Upplevd diskriminering på intersektionella grunder inom hälsosjukvården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Grönlund; Rami Jawhari; [2020]
  Nyckelord :DISKRIMINERING; HÄLSO- OCH SJUKVÅRD; INTERSEKTIONALITET; OJÄMLIKHET; PATIENT;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna litteraturstudie grundar sig på tolv kvalitativa, empiriska intervjustudier.Samtliga artiklar handlar om diskriminering inom vården baserat på intersektionella grunder. LÄS MER