Sökning: "LIDAR"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet LIDAR.

 1. 1. Eoliska avlagringar och vindriktningar under holocen i och kring Store Mosse, södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Tim Bjermo; [2019]
  Nyckelord :Store Mosse; optiskt stimulerad luminiscens OSL ; kvartsdatering; flygsand; eoliska dyner; holocen; fjärranalys; LiDAR; optically stimualted luminiscence OSL ; quartz dating; aeolian sand; aeolian dunes; Holocene; remote sensing.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eoliska sanddyner är en sällan undersökt resurs ur ett paleoklimatperspektiv. Genom att undersöka dynernas geomorfologi och strukturer kan de klassificeras som olika dyntyper. Eoliska sanddyner kräver speciella omständigheter och förutsättningar för att bildas och agerar värdefulla klimatarkiv för de tidperioder då de avsatts. LÄS MER

 2. 2. Object detection and avoidance using LiDAR on a hydrofoil boat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Erik Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Robots in factories and vehicles on our roads are rapidly reaching the point of automation. Commercial markets require high standards of safety and reliability, which in turn demands strict requirements on software and hardware. This thesis presents an analysis of driver assistance for a hydro-foil speedboat using LiDAR technology. LÄS MER

 3. 3. Unbiased pitch detection and phase estimation in entomological lidar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Johan Fogelmark; [2019]
  Nyckelord :Entomological lidar; wing beat frequency estimation; phas; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Good insect monitoring is important for both disease vector control and e?cient usage of pesticides in farming. Entomological lidar has been proven useful for detecting and monitoring insects. For every insect that transit the laser beam a backscatter signal containing species-specific information is obtained. LÄS MER

 4. 4. Analysis and Definition of the BAT-ME (BATonomous Moon cave Explorer) Mission

  Master-uppsats, KTH/Rymdteknik

  Författare :Alexandru Camil Muresan; [2019]
  Nyckelord :Manned Moon Outpost; Astronauts; Inkonova AB; Batonomous; Autonomous Vehicle; Machine Self Awareness; Space Development; LIDAR; SLAM; Scanner; Point-cloud;

  Sammanfattning : Humanity has always wanted to explore the world we live in and answer different questions about our universe. After the International Space Station will end its service one possible next step could be a Moon Outpost: a convenient location for research, astronaut training and technological development that would enable long-duration space. LÄS MER

 5. 5. Environment Perception for Autonomous Driving : A 1/10 Scale Implementation Of Low Level Sensor Fusion Using Occupancy Grid Mapping

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pallav Rawat; [2019]
  Nyckelord :Autonomous Driving; Occupancy Grids; Low-level Sensor Fusion; Autonom körning; beläggningsnät; lågnivåsensorfusion;

  Sammanfattning : Autonomous Driving has recently gained a lot of recognition and provides challenging research with an aim to make transportation safer, more convenient and efficient. This emerging technology also has widespread applications and implications beyond all current expectations in other fields of robotics. LÄS MER