Sökning: "LIDAR"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet LIDAR.

 1. 1. Implementation of Scheimpflug Lidar for Entomological Monitoring of Bark Beetles

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Jonathan Peterson; [2020]
  Nyckelord :Scheimpflug Lidar; Lidar; Bark beetles; Forestry; Entomological monitoring; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Bark beetles are responsible for great damages to Swedish forestry every year. This project focuses on a method of entomological lidar called Scheimpflug lidar to detect and monitor bark beetles. Scheimpflug lidar uses old techniques from photography to achieve a deep field of focus to resolve objects over long distances. LÄS MER

 2. 2. Development of PSC detection tools using IRF lidar data

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Oriol Peláez Mercadal; [2020]
  Nyckelord :atmospheric science; polar stratospheric clouds; lidar; data analysis;

  Sammanfattning : Polar stratospheric clouds (PSCs) play a crucial role in ozone depletion mechanisms. Thus, their observations are important to understand their formation processes and active effects towards the atmosphere. LÄS MER

 3. 3. Depth Estimation from Images using Dense Camera-Lidar Correspondences and Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ajinkya Khoche; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Depth estimation from 2D images is a fundamental problem in Computer Vision, and is increasingly becoming an important topic for Autonomous Driving. A lot of research is driven by innovations in Convolutional Neural Networks, which efficiently encode low as well as high level image features and are able to fuse them to find accurate pixel correspondences and learn the scale of the objects. LÄS MER

 4. 4. Lidar-based SLAM : Investigation of environmental changes and use of road-edges for improved positioning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Oskar Karlsson; [2020]
  Nyckelord :lidar-slam; environmental; road-edges; gtsam; isam; evaluation; road-edge detector; ros; robot operating system; weather; rain; snow; rosnodes; slam; imu; ekf; extended kalmar filter; evaluation measures;

  Sammanfattning : The ability to position yourself and map the surroundings is an important aspect for both civilian and military applications. Global navigation satellite systems are very popular and are widely used for positioning. This kind of system is however quite easy to disturb and therefore lacks robustness. LÄS MER

 5. 5. Analys av lägesosäkerheter hos fotogrammetriskt framställda DTM - en jämförelse mellan två programvaror

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Olivia Sköld; [2020]
  Nyckelord :Photogrammetry; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; Digital Terrain Model DTM ; Control Calculations; Fotogrammetri; UAV UAS Unmanned Aircraft Vehicle System ; digital terrängmodell DTM ; kontrollberäkningar;

  Sammanfattning : Idag blir användningen av drönare allt mer vanlig för dokumentation av markytor. Det är ett billigare alternativ för att dokumentera små och otillgängliga områden. Genom tekniken går det bland annat att framställa olika digitala modeller som representerar jordens yta. LÄS MER