Sökning: "LIME"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade ordet LIME.

 1. 1. Techno-Economic Assessment of a Post-Combustion CO2 Capture Unit in SCA Östrand Pulp Mill

  Master-uppsats, KTH/Energiprocesser

  Författare :Abhishek Subramani; [2022]
  Nyckelord :Bioenergy with Carbon Capture and Storage; Post-Combustion Capture; Monoethanol Amine; Chilled Ammonia; Techno-Economic Assessment;

  Sammanfattning : The Paris Agreement has ambitious targets to limit the global warming below 1.5 °Cin the 21st century. This goal is reflected in the national climate targets, for example, Sweden aims to achieve net zero greenhouse gas emissions by 2045, and thereafter achieve negative emissions. LÄS MER

 2. 2. Using XAI Tools to Detect Harmful Bias in ML Models

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Klaus Virtanen; [2022]
  Nyckelord :Explainable AI; XAI; Machine Learning; Bias; Bias in Machine Learning; LIME; SHAP;

  Sammanfattning : In the past decade, machine learning (ML) models have become farmore powerful, and are increasingly being used in many important contexts. At the same time, ML models have become more complex, and harder to understand on their own, which has necessitated an interesting explainable AI (XAI), a field concerned with ensuring that ML and other AI system can be understood by human users and practitioners. LÄS MER

 3. 3. Hantering av avfallskalk från kulsinterverkens rökgasrening i Kiruna - Karakterisering och framtida möjligheter : En idéstudie om hantering och nyttjande av avfallskalk

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Lina Malm; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens industrier har ett ansvar att bidra till en hållbar miljö vilket regleras genom lagstiftningar inom områden för utsläpp av föroreningar och avfallshantering. Det kräver bland annat processer för rökgasrening samt en vision för de medförande avfallsströmmarna. LÄS MER

 4. 4. Correlation of Magma Intrusions in the Slaufrudalur Pluton With 3D Modeling and Photogrammetry

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Mineralogi, petrologi och tektonik

  Författare :Maximilian Solberg; [2022]
  Nyckelord :photogrammetry; pluton; intrusion; subterranean cauldron subsidence; point cloud; mesh; geocellular volume; fotogrammetri; pluton; intrusion; subterranean cauldron subsidence; point cloud; mesh; geocellular volume;

  Sammanfattning : Photogrammetry has become a great tool when analyzing geological outcrops. The Slaufrudalur plutonis located in southeast Iceland and is composed of multiple granitic intrusions. LÄS MER

 5. 5. Oron om cementens framtid, som kan ge hela Sverige kalla kårar! : -Har kalkbrytning på Slite någon framtid?

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Patrik Landqvist; [2022]
  Nyckelord :Samhällsekonomi Stadsplanering Infrastruktur Bostadsbyggande Marknadsstyrd byggande Swecos Infrastrukturprojekt;

  Sammanfattning : Conclusion  Sweden has historically been self-sufficient when it comes to produce and manufacturing concrete. Nowadays Sweden’s epicenter for lime extraction is located on the eastern island of Gotland, and the extraction base called Slite. LÄS MER