Sökning: "LIMF"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet LIMF.

 1. 1. Internationella makars rätt att välja tillämplig rättsordning - särskilt vid bodelning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hemrin Ardil; [2016]
  Nyckelord :IP-rätt; internationell familjerätt; bodelning; EU:s förordning om makas förmögenhetsförhållanden; hemvist; medborgarskap; LIMF; NÄF; Äktenskapsbalken; Bryssel II-förordningen; EU-rättsakt; ordre public-förbehållet; internationellt tvingande regler; Internationell privat- och processrätt; Unamar; Krombach; rättsfallet A; oskälig bodelning; jämkning av bodelning; Kompromissförslag; skevdelningsreglen; lagval; lagvalfrihet; partsautonomi; äktenskapsförord; anknytning; lagvalsfrågan;

  Sammanfattning : Inom den internationella privaträtt- och processrätten är lagvalsfrihet, s.k. parts-autonomi, ett allt vanligare inslag. LÄS MER

 2. 2. EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden : Problematik och lösningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Mattsson; [2016]
  Nyckelord :Internationell privat- och processrätt; internationell privaträtt; Fredrik; Mattsson; Fredrik Mattsson; Maarit Jänterä-Jareborg; Linnea Frykler; Mosa Sayed; Marie Linton; Melissa Agaeva; rättsakt; hemvistbytesregeln; äktenskapsbalken; arvsförordningen; Bryssel II-förordningen; underhållsförordningen; flyktklausul; flyktklausuler; internationell familjerätt; internationell processrätt; familjerätt; bodelning; internationell; internationella makar; hemvist; A; A-fallet; EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden; förordning om makars förmögenhetsförhållanden; makars förmögenhetsförhållanden; EU; Europeiska unionens; förordning; LIMF; lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden; kommissionen; Italien; förslag; lösningar; lagval; behörighet; domsrätt; ordre public; avtal om mahr; mahr; tillämpningsområde; KOM 2011 126; Förslag till rådets förordning om domstols behörighet; tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden; internationellt tvingande regler; Ingmar; Unamar; EU-domstolen; dom; NJA; Hovrätten för övre Norrlands dom av den 6 mars 2015 i mål T 77-14; Svea hovrätts dom av den 11 februari 2015 i mål T 2352-14; Göta hovrätts dom av den 18 januari 2013 i mål T 1326-12; RH 2005:66; RH 1993:116;

  Sammanfattning : EU:s institutioner bereder för närvarande en förordning innehållandes internationellt privat- och processrättsliga regler i mål om makars förmögenhetsförhållanden. Det senast presenterade textförslaget (kompromissförslaget) lades fram av Italien den 10 november 2014.   Uppsatsen har två syften. LÄS MER