Sökning: "LIN GE"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden LIN GE.

 1. 1. Funktionsorienterad kontra flödesorienterad produktionslayout : -­Produktionskapacitetseffekter vid layoutförändring vid fabrikstillverkning av bostäder

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Annie Fredin; Erica Hammar; [2017]
  Nyckelord :Functional manufacturing layout; cell manufacturing layout; throughput time; production capacity.; Funktionsorienterad produktionslayout; flödesorienterad produktionslayout; genomloppstid; produktionskapacitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Dagens industriföretag strävar ständigt efter en ökad effektivitet samtidigt som de vill hållanere kostnaderna för att öka sin konkurrenskraft (Sörqvist, 2013). För att minska kostnaderoch förbättra produktionssystem är det därför viktigt att ha en väl planeradproduktionslayout (Chittratanawat och Noble, 1999). LÄS MER

 2. 2. Optimering av truckrörelser med 2-Exchange och Simulated Annealing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Johanna Lindblom; Tove Pettersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett behov av att öka kapaciteten och effektiviteten på lagret har lett till att DHL Exel Supply Chain ser behovet av att genomföra förändringar som kan bidra till att de kan möta en ökad efterfrågan. Denna studie syftar till att analysera de interna processerna på ett av DHLs lager i Göteborg samt att ge rekommendationer för hur DHL bör implementera föreslagna effektiviseringar. LÄS MER

 3. 3. Uppsala nya konstmuseum

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jenny Wahlgren; [2014]
  Nyckelord :konstmuseum; uppsala; katalin; uppsala konsert och kongress; resecentrum;

  Sammanfattning : På platsen där konstmuseet ska ligga finns idag ett gammalt magasin, Katalin, som har omvandlats till en välanvänd byggnad med plats för kafé, shop, restaurang och en scen för olika event. Det nya konstmuseet skapar ytterligare aktivitet på platsen och förutsättningar för Katalin att utveckla sina verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att leva med diabetes typ-2 : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Maya Ardhy; Yifeng Lin; [2014]
  Nyckelord :Diabetes type 2; experiences; lifestyle change; coping strategies; Diabetes typ-2; upplevelser; livsstilsförändring; copingstrategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ-2 är en kronisk sjukdom som drabbar mer än 250 miljoner människori världen. Sjukdomen ställer mycket höga krav på egenvård och livsstilförändringar hos deindivider som drabbas. LÄS MER

 5. 5. Non-Isotropic Planar Motion Planning for Sailboat Navigation

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS); Högskolan i Halmstad/Halmstad Embedded and Intelligent Systems Research (EIS)

  Författare :Li Yifei; Ge Lin; [2013]
  Nyckelord :Level-Set method; motion planning; sailboat; iOS;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to explore the possibilities of using a Level-Set method to design a time-optimal path planar of a subject to direction-dependent maximum velocities. A promising application for such a planning approach lies in sailboat navigation planning, because of the dynamic ocean waves, current, wind and the characteristics of a sailboat. LÄS MER