Sökning: "LINA AL MANDLAWI"

Hittade 1 uppsats innehållade orden LINA AL MANDLAWI.

  1. 1. Vilken påverkan har stora readagar på produktionen inom tillverkande företag?

    Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

    Författare :STEPHANIE ABOUD; LINA AL MANDLAWI; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Stora readagar som Black Friday och Cyber Monday är idag utbredda och etablerade företeelser runt om i världen. Under dessa dagar erbjuds kunder unika erbjudanden och kraftiga prisnedsättningar på produkter. LÄS MER