Sökning: "LINA FU"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden LINA FU.

 1. 1. Utredning av stopptider i ett täcklacksmåleri verksamt inom fordonsindustrin

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Hilda Andersson; Lina Nygren Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :MDT; MTTR; FU; AU; TPM; RBM; RCM; TAK; OEE; Buffer system; Hard losses; Soft losses; Efficiency; MDT; MTTR; FU; AU; TPM; RBM; RCM; TAK; OEE; Buffertsystem; Hårda förluster; Mjuka förluster; Effektivitet.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and analyze stops that occur in the painting process of trucks; specifically related to the buffer system after the top coat process. Based on this investigation, improvements are presented in order to eliminate stops and improve overall assembly time. LÄS MER

 2. 2. Feasibility Study - Youth rental Community in Beijing

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :XIAOGUO JIANG; LINA FU; [2011]
  Nyckelord :Rental market; community; feasibility study; PEST analysis; SWOT analysis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER