Sökning: "LINA ISMAIL"

Hittade 1 uppsats innehållade orden LINA ISMAIL.

  1. 1. Utomhuspedagogik - det är inne att lära ute!

    Kandidat-uppsats,

    Författare :LINA ISMAIL; ELDA AHMEMULIC; [2012]
    Nyckelord :utomhuspedagogik; Sociokulturella teorin; Aktivite;

    Sammanfattning : BakgrundVåra erfarenheter innan studien säger oss att utemiljön inte ses som en pedagogisk resurs i skolan eller att de sker men med utvalda elever samtidigt har vi erfarit att elever uppskattar undervisning utomhus. Vi kommer att undersöka vilka möjligheter och hinder som kan finnas när man vill undervisa utomhus. LÄS MER