Sökning: "LINGO."

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet LINGO..

 1. 1. Optimization combined with process mapping for maximizing product utilization : Investigating the utilization of products in sawmills, a case study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Jonas Höglund; [2018]
  Nyckelord :Optimization; LINGO; Sorting; Combination; Process Mapping;

  Sammanfattning : The handling and utilization of products is an important factor in organization that strive towards and optimal operation, where different methods in the handling of products have a direct effect on the organizations results. This is a case study where a sawmill with a process that is repeated for each new order in the sorting- and packaging of timber. LÄS MER

 2. 2. Managementspråket idag : En analys av fyra managementkonsultbolags språkbruk på webben

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pernilla Lindén; [2018]
  Nyckelord :management; management consulting; management lingo; management; managementspråk; textuell struktur; interpersonell struktur; webbtext;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur språkanvändningen på en särskild kommunikationskanal, nämligen webbsidor, ser ut hos olika företag inom branschen för managementkonsulting. Studien gjordes på uppdrag av Madicon Communication AB vilket är grunden till att ett vidare syfte även var att undersöka hur Madicon med hjälp av språket och de likheter samt skillnader som framkommit kan positionera sig annorlunda i förhållande till andra företag i samma bransch. LÄS MER

 3. 3. Optimeringsmodell för produktallokering : Baserat på processkartläggning och klassificering, en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Erika Östlund; [2017]
  Nyckelord :Inventory management; warehouse management; product allocation; process mapping; article classification; optimization; linear programming; LINGO.; Lagerhantering; produktallokering; processkartläggning; artikelklassificering; optimering; linjärprogrammering; LINGO;

  Sammanfattning : Lagerhantering anses vara en betydelsefull aktivitet som företag måste ta sig an, då förbättrade metoder kan ha direkt påverkan på resultatet. Produktallokering inom lagret är en av de vitala delarna inom lagerplanering. LÄS MER

 4. 4. analysing ISIL`s propaganda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :jamil walli; [2015]
  Nyckelord :ISIL; Globalization; propaganda; religious; perceptible; psychic; aura; awe; shock; projection; alienation; adversary; caliphate; radical; glocal; semiotics; CDA;

  Sammanfattning : The emergence of “the Islamic state of Iraq and the Levant” was surprising not only because of its rapid expansion geographically across Syria and Iraq, but also because of its global influence. That`s represented in its magnetic power through gravitating large numbers of Muslim youth, from almost all around the world. LÄS MER

 5. 5. Dynamic Query Completion Through Search Result Clustering

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Amelia Andersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Query completion is a feature employed by most modernsearch engines. These completions can be derived by different means. The most popular algorithm ranks completions by the frequency with which it appears in a database of old query logs. LÄS MER