Sökning: "LINGO"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet LINGO.

 1. 1. "Kom som du är." : En kvalitativ studie om arbetsklimat och jämställdhet inom Svenska Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Pettersson; Rebecca Santos; [2020]
  Nyckelord :Armed forces; gender equality; working climate; organizational culture and gender perspective; Försvarsmakten; jämställdhet; arbetsklimat; organisationskultur och genusperspektiv;

  Sammanfattning : The study "Come as you are", conducted by Rebecka Pettersson and Rebecca Santos, is a qualitative study that touches on the working climate and gender equality in the Swedish Armed Forces. The aim is to identify the organizational culture within the Swedish Armed Forces from a gender perspective, and to distinguish the employees' views on gender equality within the organization after the introduction of the gender-neutral law in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Business Lingo Word From Notes Commentary

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Lisa Trogen Devgun; [2019]
  Nyckelord :Logistic; plastic; Logistik; plast;

  Sammanfattning : Detta verk är baserat på mina anteckningar som använts för få fram ord som ofta återkommer i mitt konstnärskap och texter jag läser. Utifrån dessa ord har jag valt att kommentera på två sätt, dels så som stora företag och marknaden använder sig av dessa ord, dels min egen kommentar utifrån där jag står. LÄS MER

 3. 3. Optimization combined with process mapping for maximizing product utilization : Investigating the utilization of products in sawmills, a case study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Jonas Höglund; [2018]
  Nyckelord :Optimization; LINGO; Sorting; Combination; Process Mapping;

  Sammanfattning : The handling and utilization of products is an important factor in organization that strive towards and optimal operation, where different methods in the handling of products have a direct effect on the organizations results. This is a case study where a sawmill with a process that is repeated for each new order in the sorting- and packaging of timber. LÄS MER

 4. 4. Managementspråket idag : En analys av fyra managementkonsultbolags språkbruk på webben

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Pernilla Lindén; [2018]
  Nyckelord :management; management consulting; management lingo; management; managementspråk; textuell struktur; interpersonell struktur; webbtext;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur språkanvändningen på en särskild kommunikationskanal, nämligen webbsidor, ser ut hos olika företag inom branschen för managementkonsulting. Studien gjordes på uppdrag av Madicon Communication AB vilket är grunden till att ett vidare syfte även var att undersöka hur Madicon med hjälp av språket och de likheter samt skillnader som framkommit kan positionera sig annorlunda i förhållande till andra företag i samma bransch. LÄS MER

 5. 5. Optimeringsmodell för produktallokering : Baserat på processkartläggning och klassificering, en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Erika Östlund; [2017]
  Nyckelord :Inventory management; warehouse management; product allocation; process mapping; article classification; optimization; linear programming; LINGO.; Lagerhantering; produktallokering; processkartläggning; artikelklassificering; optimering; linjärprogrammering; LINGO;

  Sammanfattning : Lagerhantering anses vara en betydelsefull aktivitet som företag måste ta sig an, då förbättrade metoder kan ha direkt påverkan på resultatet. Produktallokering inom lagret är en av de vitala delarna inom lagerplanering. LÄS MER