Sökning: "LINUS BLOM"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden LINUS BLOM.

 1. 1. Tilläggsisolering och fuktproblem i grundkonstruktionen platta på mark : En fallstudie i flerbostadshus inom stadsdelen Sätra i Gävle

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Linus Blom; Dan Hedlund; [2014]
  Nyckelord :”moisture problems”; slab; ”adding insulation”; ”Million Programme”; ”concrete slab”; foundation; fuktproblem; ”platta på mark”; tilläggsisolering; miljonprogrammet; betongplatta; grundkonstruktion;

  Sammanfattning : Between 1965 and 1974, the Swedish Parliament decided to build one million dwellings, called Million Program. The million program buildings were erected with new, untried design solutions, in a short range of time, and at low cost. The residential buildings from that time are now greatly in need of renovation. LÄS MER

 2. 2. Land Reform and Gender Equality in South Africa

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Linus Blom; [2006]
  Nyckelord :South Africa; gender equality; Land reform; Social structures; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : According to bargaining models, control over land is an important determinant of power relations within a family, especially in agrarian societies. This thesis argues that the land reform in South Africa will not improve women's bargaining power much for several reasons: The government does not undertake enough measures to address the social structures and legal obstacles that women face when they try to obtain title to land through the reform. LÄS MER

 3. 3. Hur har handeln med omvärlden påverkat det effektiva utbudet av arbetskraft i Sverige? - faktorinnehålls-analys för år 1995 och 2000

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Linus Blom; [2005]
  Nyckelord :Sweden; International trade; Factor Content; Effective supply of labor.; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Through trading with countries that have a relative aboundant supply of labor, Sweden changes it's effective supply of labor, in a Factor Content perspective. This essay does two Factor Content analyses, one for year 1995 and one for 2000. LÄS MER