Sökning: "LIPs"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet LIPs.

 1. 1. Tungans muskelaktivitet vid stamning : En kvalitativ studie med elektromyografi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Therése Brösemyr; Jessica Karlsson; Gustav Nordgren; [2019]
  Nyckelord :stuttering; tongue; EMG; PeriAcryl; method; design; core behaviours; stuttering categories; muscle tension; stamning; tunga; EMG; PeriAcryl; metodutveckling; stamningssymptom; stamningskategorier; muskelspänning;

  Sammanfattning : Stuttering is a speech disorder which involves recurrent disruptions of the fluency of speech. Previous research has investigated movements of the tongue during stuttering, but this excludes answers regarding the underlying activity of the muscles. LÄS MER

 2. 2. COMMUNICATING AND ASSISTING IN A DIFFERENT WORLD

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Anila Ashok; [2019]
  Nyckelord :Cerebral Palsy; Communication; Communicative gaze; CP injured; Disability in Sweden.;

  Sammanfattning : Disability is a state which questions one’s social standing. Individuals with disability are often seen shunned and sheltered from the society. It is understood that one cannot expect the world to revolve around us, rather we make adjustments to make life smoother. LÄS MER

 3. 3. Infektioner i ögon och munhåla på ren : klamydia, herpesvirus, nekrobacillos och orf

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Jansson; [2019]
  Nyckelord :ren; renskötsel; ögoninfektioner; munhåleinfektioner; munslemhinna;

  Sammanfattning : Renskötseln är en viktig sysselsättning i fjälltrakter och glesbygdsområden i norra Sverige, Norge och Finland. Renar är semidomesticerade djur som till följd av bland annat klimatförändringen måste hägnas och stödutfodras allt oftare. LÄS MER

 4. 4. Analys av aktivitet i larynx och svalget i stamningsögonblicket : En studie med fiberskopi och elektroglottografi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sofie Grinde; Ronja Olsson; [2019]
  Nyckelord :stamning; larynx; farynx; EGG; fiberskopi; tremor; glottisöppning; sammandragning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate abnormal activity that may occur in the larynx and pharynx in the moment of stuttering, and in which structures this activity can be seen. A secondary purpose was to investigate if fibroscopy can provide a more precise interpretation of electroglottography in stuttering. LÄS MER

 5. 5. High-risk Consumer Credit Scoring using Machine Learning Classification

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Max Mjörnell; Ludvig Levay; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; Scorecard modelling; Logistic regression; Support Vector Machine; Decision Tree; Random Forest; k-Nearest Neighbors; Artificial Neural Network; Voting ensemble; SHAP; LIME; Average Precision score; Feature engineering; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The use of statistical models in credit rating and application scorecard modelling is a thoroughly explored field within the financial sector and a central component in a credit institution’s underlying business model. The aim of this report was to apply and compare six different machine learning models in predicting credit defaults for high-risk consumer credits, using a data set provided by a Swedish consumer credit institute. LÄS MER