Sökning: "LISA HÅKANSSON"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden LISA HÅKANSSON.

 1. 1. Simulating Panic In Crowds During Evacuations

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hannes Runelöv; Lisa Håkansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The layout of a room plays an important role in how effectively it can be evacuated. In particular, the locations and number of exits in a room affect how effective an evacuation is. What also affects the effectiveness of evacuations is panic behaviour and injuries. LÄS MER

 2. 2. BIM i produktion : En undersökning om hur BIM kan implementeras  i produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Lisa Håkansson; Julia Dannfors; [2019]
  Nyckelord :BIM; Building Information Model; Bluebeam; digitalisering; produktion; Dalux;

  Sammanfattning : The object of this report is to investigate how to implement BIM into the production part of the construction industry. How NCC should act to make the transformation as smooth and easy as possible. BIM, Building Information Modelling, is a way of working where you gather all information in one place. LÄS MER

 3. 3. Vi vill att du är med oss på lång sikt : En fallstudie om Clas Ohlsons låga personalomsättning,motivationsstrategier och medarbetarnas motivation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Linn Håkansson; Lisa Rydberg; [2018]
  Nyckelord :Retail; Clas Ohlson; employee turnover; motivation; motivation strategies.; Detaljhandel; Clas Ohlson; personalomsättning; motivation; motivations strategier.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att utvärdera om ett företags låga personalomsättning kan vara ett resultat av företagets motivationsstrategier och anställdas motivation på arbetet. Frågeställningar: Ser företaget både fördelar och nackdelar med sin låga personalomsättning? Vilka strategier har företaget för att motivera sina anställda? Upplever medarbetarna motivation utifrån dessa motivationsstrategier? Metod: Genom en fallstudie utifrån Clas Ohlson genomförde vi triangulering utifrån en HRpartner, tre butikschefer samt medarbetare. LÄS MER

 4. 4. Lättläst text – ett självklart val för svenska som andraspråk? : En läsbarhetsanalys av boken Jag är Zlatan och dess lättlästa version

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lisa Leijonberg; [2016]
  Nyckelord :lättläst; läsbarhet; svenska som andraspråk; läsbarhetsindex; ordvariationsindex; fundamentslängd; bisatsfrekvens; satskonnektion;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar olika språkliga variabler som påverkar läsbarheten i en text. Fem variabler, fundamentslängd, bisatsfrekvens, satskonnektion, läsbarhetsindex samt ordfrekvens har undersökts kvantitativt. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar och upplevelser av hypnoterapi mot tandvårdsrädsla

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jennie Håkansson; Lisa Södergren; [2015]
  Nyckelord :Experience; Hypnosis; Dental fear; Dental hygienists; Dentists; Hypnos; Tandhygienist; Tandläkare; Tandvårdsrädsla; Upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka uppfattningar av hypnoterapins effekter och upplevelser av hypnoterapi som behandling av tandvårdsrädsla på tandvårdskliniker.Material och metod: Materialet inhämtades genom intervjuer med sex informanter som arbetade med hypnoterapi som behandling mot tandvårdsrädsla på tandvårdskliniker i Sverige. LÄS MER