Sökning: "LMS"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet LMS.

 1. 1. THE DESIGN OF EVALUATION FEATURE TO IMPROVE DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Cordova; [2023-10-23]
  Nyckelord :LMS; Evaluation; Feedback; Learning System Design;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of the project is to improve the evaluation processes in a post implemented learning management system. Recurrent and agile evaluation can improve user experience and establish good prerequisites for the users’ learning. However, the user’s feedback is essential in the improvement of the system. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the user experience of a learning management system : – to improve usability

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johanna Gerhardsen; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master’s thesis evaluates the usability of an internal learning management system (LMS) in cooperation with the industrial organization Atlas Copco. As e-learning gains increasing prominence as a central tool for competence development within organizations, the seamless usability of LMSs plays a vital role in enhancing the employee experience. LÄS MER

 3. 3. Prognosmodeller som verktyg för bedömning : Ett arbete om att nyttja elevdata i gymnasieskolan för att stödja betygsättning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alice Morell; Lana Hade; [2023]
  Nyckelord :Learning Analytics; Early Warning Systems; Regression Analysis; LMS; Learning Management System; digitalization; Learning Analytics; Prognosmodell; Regressionsanalys; Lärplattform; Learning Management System; Bedömning; Digitalisering;

  Sammanfattning : De Förenta Nationernas Agenda 2030 fastställer som ett delmål att säkerställa utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande för alla som en del av arbetet för ett mer hållbart samhälle. Vikten av detta delmål blir särskilt tydlig i och med det observerbara sambandet mellan en fullständig gymnasieexamen och allmän hälsa i Sverige; gymnasiestudenter som går ut med en gymnasieexamen tenderar att erhålla bättre allmän hälsa. LÄS MER

 4. 4. Staff’s perception of students’ informational privacy in higher education: The case of Canvas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jan-Philip Tummes; [2023]
  Nyckelord :Sustainable development; informational privacy; dataveillance; surveillance cultures; learning management system; Canvas;

  Sammanfattning : This study aims at discussing how students’ informational privacy in the learning management system (LMS) Canvas is perceived by staff at higher education institutions (HEIs), as well as identifying challenges arising from dataveillance and from perceptions of informational privacy themselves. The study of perceptions is based on a range of interviews at five HEIs in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Hästen och vagnen vs. Ferrarin : En fallstudie med fokus på digital utbildning inom vård och omsorg.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sophia Ulwan Widmark; Ester von Hedenberg; [2023]
  Nyckelord :Digital onboarding; digital utbildning; Learning management system; E-lärande; M-lärande; Virtuell verklighet; Datorbaserade simuleringar;

  Sammanfattning : Sweden’s healthcare sector faces a significant challenge due to the increasing life expectancy and aging population. This is exacerbated by the anticipated decrease in the working age population, creating extended competency supply challenges for municipalities and regions. LÄS MER