Sökning: "LMS"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet LMS.

 1. 1. LOOPS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM En studie ur ett infrastrukturperspektiv

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Peter Kåreklint; [2021-04-12]
  Nyckelord :Learning Management System; infrastruktur; upplevelse; utveckling; kommunikation;

  Sammanfattning : Development of a Learning management system is part of a design process thatconsists of a vision, an operational image and a specification where each supplierof an LMS must analyze a unique design situation. The development of LoopsLMS is a process where different methods have been used. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av systemstöd för personalutveckling: Onboarding och Upskilling inom LMS-system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ebba Pihl; Magda Maesel; [2021]
  Nyckelord :Onboarding; upskilling; systemstöd; LMS; HR; Business and Economics;

  Sammanfattning : Att utbilda och fortbilda sina anställda är en viktig process för företag. Det krävs mer och mer för att företag ska hålla kvar sina anställda och möjligheten att utvecklas och fortbildas är något anställda ser positivt på. LÄS MER

 3. 3. Universitetslärares upplevelse av att använda Canvas : En kvalitativ studie om att använda och lära sig använda en lärplattform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Holly Lindkvist; [2021]
  Nyckelord :Canvas; learning management system; LMS; technology acceptance; TAM; learning; transformative learning; thematic analysis; interview study; drive; Canvas; digital lärplattform; LMS; accepterande av teknik; TAM; lärande; transformativt lärande; tematisk analys; intervjustudie; drivkrafter;

  Sammanfattning : Den digitala lärplattformen Canvas introducerades på Kungliga Tekniska Högskolan(KTH) 2016. De flesta lärare började använda plattformen 2017, men övergången till ett nytt system har sina svårigheter. LÄS MER

 4. 4. Implementation of a Microsoft Teams integration into a proprietary platform using user-centered design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Freja Ekman; Max Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Microsoft Teams; Learning Management System; E-Learning; User-Centered Design; User Experience; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eftersom att COVID-19 pandemin tvingar folk att arbeta och studera hemifrån, en förändring som kanske även kvarstår efter pandemin, blir användbarheten och funktionaliteten som är tillgänglig i ett Learning Management System(LMS) avgörande för vardagen. Målet med detta examensarbete var att designa och implementera en integration mellan Grades platform och Microsoft Teams på ett sätt som tillåter Grade och deras kunder att hantera, planera och hålla lärarledda kurser online på ett användarvänligt och simpelt sätt. LÄS MER

 5. 5. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolansdigitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER