Sökning: "LNG"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet LNG.

 1. 1. Decarbonisation of Maritime Transport - How does maritime industry lead the way towards decarbonisation? Greek shipowners’ perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kyriakis Koustoumpardis; [2019-07-02]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable maritime shipping; Decarbonisation; Emissions; Shipowner; Maritime transport;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. The Potential for Alternative Fuels in Maritime shipping (A Literature Review) —Focus on LNG and Biofuels (Biodiesel & Ethanol)—

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emad Sheikh Othman; [2019-07-02]
  Nyckelord :Alternative fuels; sea shipping industry; iquefied natural gas LNG; biofuels;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Selling hope in Mozambique: Corporate framing and future forecasting of the natural gas development project Mozambique LNG

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sonya Cunningham Oldenvik; [2019-01-31]
  Nyckelord :LNG; framing; Mozambique;

  Sammanfattning : The discovery of large quantities of natural gas just off the Northern Mozambican coasthas stirred much speculation about what the findings will mean for the country’s economy,people and environment. The aim of this research is to identify how the future ofMozambique, as a result of natural gas development, is being framed by the consortiumMozambique Liquified Natural Gas (henceforth referred to as Mozambique LNG). LÄS MER

 4. 4. Avkokskomprimering till CBG-lager som avkokshantering på LBG-tankstationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Olle Levin; [2019]
  Nyckelord :biogas; förvätskad biogas; komprimerad biogas; LNG; biobränsle; tunga fordon; logistik;

  Sammanfattning : The number of fuel stations for liquefied biogas or liquefied natural gas (LBG or LNG, both composed of liquid methane) in Sweden will increase in the coming few years, from 6 stations to over 30 in total. While there still are very few LNG heavy-duty vehicles (HDV's) on Swedish roads, technical problems may arise at fuel stations due to low consumption. LÄS MER

 5. 5. Flytande biogas som bränsle för sjöfartssektorn : Möjligheter och hinder för Östersjöområdet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Henrik Lindskog; [2019]
  Nyckelord :Liquid biogas; shipping; Baltic Sea; methane slip; LBG; LNG; flytande biogas; sjöfart; Östersjön; Östersjöområdet; LBM; biogas; fartygsbränsle; SWOT; PESTLE; metanslip;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till en bättre förståelse för LBG:s förutsättningar inom sjöfarten genom att kartlägga vilka möjligheter och hinder som finns för att använda LBG som bränsle i Östersjöområdet. Studien består av en analytisk kartläggning som baseras i en litteraturstudie och kompletteras av en intervjustudie med branschaktörer. LÄS MER