Sökning: "LO"

Visar resultat 1 - 5 av 562 uppsatser innehållade ordet LO.

 1. 1. LO-förbunden i ett nytt politiskt landskap : En kvalitativ studie om LO-förbundens förhållningssätt till medlemmarnas ökade stöd för Sverigedemokraterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Landsorganisationen; Sverigedemokraterna; Socialdemokraterna; förbunden; utbildning; värderingar; fackföreningsrörelsen; arbetarklassen; högerpopulistiska partier; högerextrema partier;

  Sammanfattning : Allt sedan Sverigedemokraternas intåg i riksdagen 2010 har det politiska klimatet tillika det politiska landskapet i Sverige kraftigt påverkats och förändrats. Sverigedemokraterna betraktas av vissa som ett rasistiskt och högerpopulistiskt parti, som lyckats förankrat sig hos arbetarklassen. LÄS MER

 2. 2. El poder de las palabras : Un análisis comparativo entre discurso y práctica en la política lingüística de la RAE en torno a la modernización léxica

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Maria Södermark; [2020]
  Nyckelord :Política Lingüística; Análisis crítico del discurso; Modernización léxica; Ideologías lingüísticas; Real Academia Española;

  Sammanfattning : La política lingüística puede llegar a tener un impacto considerable en la sociedad, incluso interviniendo en la formación de nuestras vidas y identidades. Por lo tanto, es necesario prestar atención a los valores y actividades de las instituciones que regula esa política. LÄS MER

 3. 3. LO:s och Socialdemokraternas målsättningar : En undersökning av LO:s och Socialdemokraternas målsättningar mellan 1994 och 2018 samt den inverkan dessa haft på LO-medlemmarnas partisympatier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Samuel Jansson; [2020]
  Nyckelord :LO; Social Democratic Party; ideology; politics; voter support; LO; Socialdemokraterna; ideologi; målsättningar; politik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether there has been a divergence between the aims of LO and the Social Democratic Party in Sweden during the period 1994–2018. This study also has the purpose of investigating whether this has affected which party the members of LO will vote for in the Swedish elections. LÄS MER

 4. 4. Surrogatmoderskap och feminismen : Diskursanalys av den svenska debatten kring surrogatmoderskap och hur den splittrar den feministiska rörelsen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lo Jatko Mührer; [2019]
  Nyckelord :Surrogatmoderskap; feminism; jämställdhet; diskurs; diskursiva undergrupper;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den svenska debatten om surrogatmoderskap och hur den visar på ideologiska skillnader inom den feministiska rörelsen. Detta görs genom en diskursanalys av 89 stycken debattartiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. LÄS MER

 5. 5. Defining Nature: Who’s Talking? The concept of nature in legal cases with Rights of Nature in Ecuador : a frame/framing analysis of interpretations of nature, underlying factors and recommended actions

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Laura Elisabeth Wolf; [2019]
  Nyckelord :rights of nature; Ecuador; framing; frames; nature; Ecuadorian constitutional court; defining nature; social constructivism;

  Sammanfattning : Since 2008, the Ecuadorian constitution grants intrinsic rights to nature. However, scholars highlight the stark contrast between the intended philosophy of rights of nature (RoN) and its implementation. The concept of “nature” in the constitution is left relatively undefined, hence open for interpretation of any actor in court. LÄS MER