Sökning: "LOD"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet LOD.

 1. 1. Procedural Generation of Modern 3D Cities

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Theodor Angergård; Marcus Ansamaa; Alexander Arvidsson; Jacob Eriksson; Anton Håkansson; Viktor Truvé; [2020-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigates how techniques in Procedural Content Generation (PCG)can be combined with computer graphics theory to generate digital 3D cities suitablefor use in media such as games, movies, and advertisements. This research wasconducted to discover ways to alleviate the otherwise time-consuming process ofmanually modeling such cities. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av mätosäkerhet i höjd för UAS med LiDAR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Magnus Arvidsson; Tobias Loveere Pettersson; [2020]
  Nyckelord :UAS; LiDAR; scanning angle; flight altitude; measurement uncertainty; Yellowscan; Terrasolid; UAS; LiDAR; skanningsvinkel; flyghöjd; mätosäkerhet; Lantmäteriteknik; Yellowscan; Terrasolid;

  Sammanfattning : Digitala terrängmodeller (DTM:er) är ett vanligt förekommande verktyg i planering av olika samhällsutvecklande projekt inom stat, kommun och den privata sektorn. Inom planering för byggnationer av väg och järnväg används ofta SIS-TS 21144:2016 som ett dokument för styrning av produktionsprocessen vid framtagning av DTM:er, eller markmodeller. LÄS MER

 3. 3. Låt oss män sköta röstandet, så får ni sköta hemmet : En genusanalys av spelfilmer riktade mot gymnasieskolans samhällskunskapsämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ebba Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :spelfilm; genus; Raewyn Connell; genusdimensioner; värdegrundsarbete; samhällskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Låt oss män sköta röstandet, så får ni sköta hemmet utgör en kvalitativ innehållsanalys som syftade till att belysa hur åtta spelfilmer framställer genus utifrån Raewyn Connells fyra genusdimensioner. Genusdimensionerna utgör likaså undersökningens teoretiska ramverk. LÄS MER

 4. 4. EN JÄMFÖRELSESTUDIE MELLAN MANUELL UPPMÄTNING OCH LASERSKANNING VID OMBYGGNATION

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Yani Al-yousifi; Mustafa Deniz; [2020]
  Nyckelord :Laser scanning; Traditional building surveying; BIM; Profitability; Renovation; Complexity; LOD.; Laserskanning; Manuell uppmätning; BIM; Lönsamhet; Ombyggnation; Komplexitet; LOD;

  Sammanfattning : Purpose: In a survey from the Swedish National Board of Housing, Building and Planning, important causes for deficiencies, faults and damage in renovation projects has been identified. Lack of time proved to be the most cause, which also entails large costs of action to remedy the faults/damages. LÄS MER

 5. 5. Comparing Perception of Animated Imposters and 3D Models

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oliver Eriksson; William Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Imposters; Rendering; Crowd rendering; Perception; Imposters; Rendering; Rendering av folkmassor; Iaktagelseförmåga;

  Sammanfattning : In modern 3D games and movies, large character crowds are commonly rendered which can be expensive with regard to rendering times. As character complexity increases, so does the need for optimizations. Level of Detail (LOD) techniques are used to optimize rendering by reducing geometric complexity in a scene. LÄS MER