Sökning: "LOD"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet LOD.

 1. 1. A User Study of the Just Noticeable Difference in Animation Level of Detail Set in a Game Environment

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Petter Flood; Emil Hallin; [2019]
  Nyckelord :Animation; Joints; Just Noticeable Difference; Level of Detail;

  Sammanfattning : Background. A previous study on performance benefits of joint reduction for animations was made by the authors of this thesis. The results of the study showed that a reduction in joint count is highly beneficial for performance. LÄS MER

 2. 2. Performance in game environments with Shadow Maps based on Level of Detail

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper; Blekinge Tekniska Högskola/Fakulteten för datavetenskaper

  Författare :Elin Karlsson; Lucas Persson; [2019]
  Nyckelord :Shadow Maps; Level of Detail; Computer Graphics; Optimization; Immersion;

  Sammanfattning : Background To be able to push game standards further and further, different graphics techniques have to be implemented by game developers. By utilizing some of those techniques, comes cost in the form of performance issues. LÄS MER

 3. 3. Investigating result quality indicators in industry foundation classes to city geography markup language conversion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ville-Pekka Soini; [2019]
  Nyckelord :Physical Geography; CityGML 2.0; IFC; BIM; Geodata; Conversion; FME; Quality; Evaluation; GeoBIM; Geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Industry Foundation Classes (IFC) models from the Architecture, Engineering and Construction (AEC) -industries can contain information on building life-cycle entities. Urban planning and related domains are interested in data conversions between IFC and City Geography Markup Language (CityGML) because of this. LÄS MER

 4. 4. RUSTA FÖR KLIMATKRIS OCH PLANERA FÖR FRAMTIDEN : hur stadens grönblå lösningar kan hantera dagvattnet och samtidigt ge positiva effekter på klimatet i framtiden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Freng Blümke; [2019]
  Nyckelord :dagvattenhantering; klimatförändringar; ekosystemtjänster; ESTER; Monbijougatan; Tåsinge plads; Rosendal; hållbar utveckling; SuDS; LOD;

  Sammanfattning : En varmare värld och klimatförändringar är något som människan kan komma att se mer av i framtiden. I bland annat Skandinavien är kraftiga och/eller långvariga regnfall en av konsekvenserna av ett förändrat klimat, där människan ses som den största orsaken till problemet. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av dagvattenanläggning : Lokalt omhändertagande av dagvatten i bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Jesper Qvicker; Ali Hassan; [2019]
  Nyckelord :Stormwater; system; Dagvatten; System; LOD;

  Sammanfattning : Ett framtida varmare klimat förväntas öka vår nederbörd i Sverige. Kraven på hur man ska omhänderta dagvatten har förändrats och skärpts de senaste åren vilket har gjort att nya dagvattensystem har börjat tas i bruk. LÄS MER