Sökning: "LOD"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet LOD.

 1. 1. Traditionell timring i lod, våg och vinkel med kroppen som instrument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Adam Johansson; [2021-04-19]
  Nyckelord :traditional; log house; senses; old measurements; sight; touch; traditionell; timring; sinnen; tum; fot; aln; syn; känsel;

  Sammanfattning : This thesis takes a look at how traditional log houses can be built with only the use of oldmeasurements (by using its bodily counterparts such as thumbs, forearms and feet) combinedwith the two senses touch (by building with an axe) and sight for maintaining the structure and itsparts plumb, level and also having correct or perpendicular angles. It is also tested how far thecraftsman can take this method to make the structure wind proof, and therefore warm to live in,since that’s the highest form of precision in log house building. LÄS MER

 2. 2. Designval för virtuella karaktärer med artificiell intelligens och deras påverkan på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Simon Voss; [2021]
  Nyckelord :Player Experience; Realism; Logic; AI; Virtual Characters; LOD; Management; Resource Management; Video Games; Digital Games; Unity3D; Performance; Spelupplevelser; Realism; Logik; AI; Virtuella Karaktärer; LOD; Management; Resurshantering; Datorspel; Digitala Spel; Unity3D; Prestanda;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur spelupplevelsen i ett "management"-spel förändras om virtuella karaktärer agerar verklighetstroget i sina handlingar och val samt hur en spelutvecklare kan hålla nere påverkan på spelets prestanda och samtidigt bibehålla trovärdigheten hos spelets virtuella karaktärer. Resultat från tidigare forskning om AI-LOD har använts som grund i utvecklingen av en prototyp av ett "management"-spel som sedan testats av åtta deltagare följt av individuella intervjuer gällande deras upplevelser av och reflektioner kring spelet. LÄS MER

 3. 3. Methods for measuring mercury in gas ebullition from fiber banks : A literature study

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Diana Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Fiber bank; fiber rich-sediment; mercury; contaminants; gas ebullition; pulp-fiber; wood industry; paper industry; environmental toxicity; wood waste;

  Sammanfattning : Mercury contamination is an environmental issue with high priority due to its high toxicity. In addition to the atmospheric deposition, several lakes and rivers in Sweden are contaminated as a result from wood and pulp-fiber industries which stretches back 200 years. LÄS MER

 4. 4. Industriell symbios i Malmö stad utifrån Transition Management modellen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Agnes Hagström; Jasmin Ghoreishi; [2021]
  Nyckelord :​transition management; industrial symbiosis; circular economy; transition management; industriell symbios; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Jordens resurser används flitigt av människan och bidrar bland annat till samhällsutvecklingar. Men användandet bidrar också till utsläpp av växthusgaser, global uppvärmning och vattenanvändning. LÄS MER

 5. 5. Procedural Generation of Modern 3D Cities

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Theodor Angergård; Marcus Ansamaa; Alexander Arvidsson; Jacob Eriksson; Anton Håkansson; Viktor Truvé; [2020-10-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper investigates how techniques in Procedural Content Generation (PCG)can be combined with computer graphics theory to generate digital 3D cities suitablefor use in media such as games, movies, and advertisements. This research wasconducted to discover ways to alleviate the otherwise time-consuming process ofmanually modeling such cities. LÄS MER