Sökning: "LOGOPEDI"

Visar resultat 1 - 5 av 558 uppsatser innehållade ordet LOGOPEDI.

 1. 1. Evidensbaserad logopedisk intervention av grammatiska svårigheter och nedsatt diskursförmåga vid afasi : En systematisk kunskapsöversikt av behandlingsmetoder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rakel Söderberg; Sofie Asp; Lisette Arvidzon; [2020]
  Nyckelord :aphasia; stroke; discourse; aphasia intervention; SLP; grammatical impairment; afasi; stroke; diskurs; grammatiska svårigheter; behandlingsmetod; riktlinjer;

  Sammanfattning : Aphasia is defined as an acquired language impairment and is often caused by stroke. The impairment can affect the person in many ways depending on the severity, and lasting effects often have a negative impact on the persons participation and communication. LÄS MER

 2. 2. Svenska logopeders användning av afasivänligt skriftligt informationsmaterial : Används afasivänligt skriftligt informationsmaterial och är materialen verkligen afasivänliga?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Elin Kahn; Rosanna Cunningham; [2020]
  Nyckelord :afasi; afasivänligt; skriftligt informationsmaterial; logopedi;

  Sammanfattning : ABSTRACT Purpose: This study aimed to investigate if Swedish speech and language pathologists use aphasia-friendly written information. The secondary aim of the study was to examine written materials provided by speech and language pathologists and determine if their materials could be classified as aphasia-friendly according to previous research. LÄS MER

 3. 3. Tidiga grammatiska strukturer hos svenskspråkiga barn : En utvärdering av steg II i Swe-LARSP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Emelie Sund; [2020]
  Nyckelord :LARSP; Swe-LARSP; barn; svenskspråkiga; grammatik; språkutveckling; spontantal; spontantalsanalys; bedömningsmaterial;

  Sammanfattning : Bakgrund Barns språkliga förmåga kan bedömas genom formella tester och/eller spontantalsanalys. Ett material för att kvalitativt utvärdera barns expressiva grammatiska förmåga genom spontantalsanalys är Language Assessment, Remediation and Screening Procedure, LARSP. LÄS MER

 4. 4. Översättning av sväljtestet GUSS-ICU : För att upptäcka sväljsvårigheter hos extuberade patienter på IVA

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Gustafsson Nilsson; Emma Norén; [2020]
  Nyckelord :GUSS-ICU; World Health Organization; WHO; Intensivvårdsavdelning; IVA; sväljning; sväljsvårigheter; dysfagi; intubering; extubering; screeningtest; översättning; validering; FUS; COVID-19; sväljtest; intensivvårdspatienter; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund   The Gugging Swallowing Screen - Intensive Care Unit (GUSS-ICU) är ett screeningtest med syfte att fånga upp indikationer på sväljsvårigheter efter långvarig intubering hos inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA). I dagsläget finns det inget svenskt översatt och validerat screeningtest för omvårdnadspersonalen att använda vid bedömning av sväljförmågan efter extubering på IVA. LÄS MER

 5. 5. Vocabulary Development and Object Shape Recognition in Children with Cochlear Implants

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Gazal Sayed; [2020]
  Nyckelord :Cochlear implants; object shape recognition; vocabulary; longitudinal study; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study was to describe vocabulary development in children with cochlear implants (CI) and compare vocabulary development during a period of two to three years after CI activation to that in children with normal hearing. The association between expressive and receptive vocabulary development and object shape recognition is explored. LÄS MER