Sökning: "LOGOPEDI"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade ordet LOGOPEDI.

 1. 1. Undersökning av bedömningsformuläret NeoEAT - Amning i en svensk lingvistisk och kulturell kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Annaclara Häggström; Jennifer Norgren; [2021]
  Nyckelord :matningssvårigheter; amningssvårigheter; barndysfagi; spädbarn; logoped; psykometrisk testning;

  Sammanfattning : Bakgrund En tidig och korrekt bedömning av spädbarn som riskerar att utveckla matningssvårigheter är viktigt för att förebygga framtida komplikationer. Neonatal Eating Assessment Tool - Amning (NeoEAT - Amning) är ett heltäckande formulär som avser att lägga en grund för bedömning av matningssvårigheter hos spädbarn i 0 - 7 månaders ålder. LÄS MER

 2. 2. Amningssvårigheter vid kort tungband - en retrospektiv enkät- och journalstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ellen Alwall; Ingrid Bjerner; [2021]
  Nyckelord :ankyloglossi; amning; kort tungband; tungbandsklippning; föräldraenkät; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsen ämnade undersöka utfallen efter vårdkontakt vid amningssvårigheter och misstänkt ankyloglossi, samt vilka faktorer som kunde påverka utfallet. Metod En föräldraenkät utformades med frågor om amningsfunktionen före och efter kontakten med Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt om eventuella vårdkontakter rörande amningen utöver Öron-näsa-halskliniken (ÖNH) vid SUS. LÄS MER

 3. 3. Pragmatisk förmåga hos barn i åldern 24-29 månader mätt med en svensk forskningsversion av Language Use Inventory (LUI)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Elenor Andersson Stål; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Bedömning av pragmatisk förmåga hos barn förutsätter kunskap om när pragmatiska funktioner tillägnas. Idag finns inga etablerade riktlinjer för tidig pragmatisk utveckling. Detta har bidragit till att det saknas formella material för bedömning av pragmatiska svårigheter i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av ordföljdsmönster hos barn med språkstörning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ebba Ek; [2021]
  Nyckelord :språkstörning; syntaktisk utveckling; syntax; topikalisering; ordföljd; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att undersöka huruvida svensktalande barn med språkstörning (developmental language disorder, DLD) uppvisar en preferens för rak SV-ordföljd, undersöka hur distributionen av rak och omvänd XVS-ordföljd förändras över tid, och jämföra antalet förekomster av den ogrammatiska XSV-strukturen hos barnen med språkstörning jämfört med barn med typisk språkutveckling. Metod: Ortografiska transkriptioner av spontantal mellan barn med språkstörning (n = 7, 3;11-10;6 år;månader), åldersmatchade (n = 7 vid varje tillfälle) och språknivåmatchade samtalspartners (n = 7 vid varje tillfälle) från tre bedömningstillfällen kodades efter ordföljdstyp. LÄS MER

 5. 5. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER