Sökning: "LOGOPEDI"

Visar resultat 1 - 5 av 710 uppsatser innehållade ordet LOGOPEDI.

 1. 1. Logopeders erfarenheter av och attityder till röstinspelning och akustisk analys : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Edith Zackrisson; [2024]
  Nyckelord :röstlogopedi; röstinspelning; akustisk analys; kliniska riktlinjer; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Röstinspelning och akustisk analys är verktyg som används inom röstlogopedi som underlag för planering och utvärdering av insatser. I nuläget saknas svenska riktlinjer kring röstinspelning och akustisk analys, vilket innebär att rutiner troligen skiljer sig åt mellan röstlogopeder i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Svälj- och röstfunktion samt nutritionsstatus efter strålbehandlad larynxcancer : En långtidsuppföljning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Josefina Agrest; [2024]
  Nyckelord :laryngeal cancer; radiotherapy; swallowing function; voice function; nutritional status; larynxcancer; strålbehandling; sväljförmåga; röstpåverkan; nutritionsstatus;

  Sammanfattning : Larynxcancer är den tredje vanligaste formen av huvud- och halscancer och drabbar cirka 175 personer årligen i Sverige. En vanlig behandlingsmetod vid larynxcancer är strålbehandling. LÄS MER

 3. 3. A group of Swedish speakers’ performance on Swedish adaptations of the Bedside WAB-Rand CLQT : The performance of cognitively and linguistically nonimpaired adults on measures of language and cognition and its relationship to verbal fluency

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Sam Skogström; [2024]
  Nyckelord :CLQT; bedside WAB-R; aphasia; cognition; verbal fluency tests; CLQT; bedside WAB-R; afasi; kognition; ordflödestest;

  Sammanfattning : There are currently no Swedish norms for the bedside version of the Western Aphasia Battery (B-WAB-R) and the Cognitive Linguistic Quick Test (CLQT). It is unknown whether age, gender, and education influence performance in a Swedish context. LÄS MER

 4. 4. Group activities for people with aphasia – experiences and impact on psychosocial well-being.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Samra Mujkanovic; [2024]
  Nyckelord :aphasia; group activities; rehabilitation; psychosocial; well-being; afasi; rehabilitering; gruppaktiviteter; psykosocialt; välmående;

  Sammanfattning : Afasi är en språkstörning som främst uppstår till följd av en stroke och drabbar cirka 30 % av alla strokepatienter i Sverige. Personer med afasi upplever ofta besvär med det psykosociala välmåendet, exempelvis depression, förlust av arbete och påverkade relationer. LÄS MER

 5. 5. Röstlogopeders förutsättningar och rutiner för röstinspelning och akustisk analys i Sverige

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Nora Zetterberg; [2024]
  Nyckelord :röstinspelning; akustisk analys; röstlogopedi; förutsättningar;

  Sammanfattning : Röstinspelning och akustisk analys används inom röstlogopedi som objektiva och kvantifierbara verktyg för röstbedömning samt planering och utvärdering av behandlingsupplägg. Adekvata och korrekta akustiska analyser kräver en väl utförd röstinspelning med relevanta talmaterial. LÄS MER