Sökning: "LOU"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade ordet LOU.

 1. 1. Säkerställandet av skyddet för personuppgifter i en upphandling av molntjänster : Dataskyddskravens förenlighet med de grundläggande principerna i LOU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Nyman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En vinnares försvar : En analys av en vinnande leverantörs ställning i en överprövningsprocess enligt LOU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kevin Skoglund; [2021]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; vinnande leverantör; talerätt; prövningsram; negativ rättskraft;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Should We Stay or Should We Go? : The Influence of Rebel Governance on Rebel Fragmentation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Lou van Roozendaal; [2021]
  Nyckelord :Rebel Fragmentation; Rebel Governance; Splintering; Support Networks; Civilians; Rebel Lieutenants; Survival Model;

  Sammanfattning : The fragmentation of rebel groups has received extensive attention from scholars and policy-makers alike. Fragmentation has been linked to an increase in civilian deaths, prolonged conflicts, and difficult peace negotiations. LÄS MER

 4. 4. Avtalsviten i offentligt upphandlade entreprenader - särskilt om parternas förhandlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jacob Olsson Wallentin; [2021]
  Nyckelord :Entreprenad; Vite; Avtalsvite; Avtal; Upphandling; LOU; Eftergift; Avtalsändring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom entreprenader är det vanligt med viten som del av parternas avtal. Ofta är de införda som villkor för att hålla tider, kvalitet och arbetsmiljö. Vitets funktion i avtalet är att i förväg avtala om påföljd vid avtalsbrott. LÄS MER

 5. 5. För alla skolbarns säkerhet : En studie vid Nya Westerlundska gymnasiet i Enköpings kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Sanna Hell; Hanna Åkermark; [2021]
  Nyckelord :Social hållbarhet; säkerhet; LOU; Agenda 2030; offentlig upphandling; administrativa föreskrifter; skolbarn; ungdomar; skola; gymnasieskola; förskola; byggproduktion; tung trafik; säker skolväg; damm; buller;

  Sammanfattning : All children should be safe when walking to or from school as well as around the school area.When there is a constructions site near the school or in close connection to the schoolyard therecan be significant problems with safety. LÄS MER