Sökning: "LOU"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet LOU.

 1. 1. Att avbryta en upphandling - en undersökning av skadeståndsansvar och sakligt godtagbara skäl vid avbrutna offentliga upphandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefin Karlström; [2019]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; EU-rätt; konkurrensrätt; skadeståndsrätt; offentlig upphandling; culpa in contrahendo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett rättsområde som omfattar ungefär 680 miljarder kronor varje år. Upphandlingsrätten regleras av ett stort antal lagar, där LOU gäller för den klassiska sektorn. LOU reglerar avtalets ingående när en upphandlande myndighet ska köpa in exempelvis varor eller tjänster. LÄS MER

 2. 2. Social infrastructure in new urban areas

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social infrastructure; development; municipality; urban areas; Social infrastruktur; exploatering; kommun; stadsmiljö;

  Sammanfattning : Social infrastructure is premises or housing for municipally financed and statutory service such as schools, preschools, retirement homes and LSS or other social apartments. They can be built either stand-alone or integrated, where the former is constructed as its own building on a reserved site for the specific purpose, while the latter is an incorporated in space in a building which otherwise is typically intended for ordinary residential housing. LÄS MER

 3. 3. Europeiska unionens påverkan på svensk motiveringsskyldighet under offentlig upphandling

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Offentlig rätt

  Författare :Tom Bramler; [2019]
  Nyckelord :offentlig upphandling; motiveringsskyldighet; EU; LOU; LOU-Direktiv; LOU-direktivet; Upphandling; motivering; offentlig rätt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utgår från det upphandlingsdirektiv som Europeiska unionen antog 2014, ett direktiv som skulle modernisera och uppdatera föråldrade upphandlingsregler inom hela den europeiska gemenskapen. Uppsatsen tittar närmare på de direktivartiklar som ställer krav på upphandlande myndigheters motiveringsskyldighet som är en del av det som inom EUrätten kallas för principen om god förvaltning. LÄS MER

 4. 4. The security threat for Northern Ireland: In the views of six political leaders

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Lundin Ziegler; [2019]
  Nyckelord :Brexit; Northern Ireland; security; EU; Irish border; Theresa May; Arlene Foster; Mary Lou McDonald; Enda Kenny; Leo Varadkar; Donald Tusk; Good Friday Agreement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines in what way Brexit is constructed as a security threat with regards to the Irish border. If the UK were to leave the EU a border would have to be installed, but installing a border between Northern Ireland and the Republic of Ireland would violate the Good Friday Agreement. LÄS MER

 5. 5. Benefits of Using Intelligent Control Systems in Comparison to Classical Methods for Temperature Control in a Greenhouse

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filippa Modigh; Emelie Lou-Lou Pei; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the last decades, intelligent control systems have rapidly replaced classical methods to solve problems in many spheres of science and technology. The purpose of this study is to demonstrate the benefits of intelligent control systems in comparison to the classical methods in a low-scale benchmarking problem. LÄS MER