Sökning: "LOU"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade ordet LOU.

 1. 1. Att vara eller icke vara en ekonomisk verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Viktor Fåglund; Nellie Alin; [2020-09-09]
  Nyckelord :Skyddat boende; Ekonomisk verksamhet; Statsstöd; LOU; IOP;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att redogöra för hur olika aktörer argumenterar för skyddat boende som ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet. Arbetet ska även utifrån analysen försöka skapa en förståelse kring varför tolkningarna av verksamheten kan komma att skilja sig åt. LÄS MER

 2. 2. Miljöhänsyn vid offentlig upphandling - En analys av reglernas förenlighet med dess ändamål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jacob Olsson; [2020]
  Nyckelord :Miljöhänsyn; LOU; miljökrav; ändamål; EU; Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett verktyg som har stor påverkan på marknaden på grund av dess stora köpkraft. EU vill använda den offentliga upphandlingen för att kunna uppnå en grön offentlig upphandling. EU antog 2010 en strategi som kallas för Europa 2020-strategin. Med den strategin bestämde sig EU för att uppnå vissa klimatmål. LÄS MER

 3. 3. Upphandling av stambyte

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Gustavsson; Lucas Karlsson; [2020]
  Nyckelord :stambyte; projektering; upphandling; kvarboende; ÄTA-arbete; kommunikation; förfrågningsunderlag;

  Sammanfattning : Med miljonprogrammet under 1960- och 1970-talet byggdes under tio år över en miljon nya bostäder. Dessa bostäder är idag i behov av renovering. En av alla de upprustningar som behöver göras är stambyten. Det finns tre olika huvudprinciper för att utföra ett stambyte:relining, traditionellt stambyte eller rum-i-rum. LÄS MER

 4. 4. Kommuners möjligheter att finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan tillämpning av LOU – en analys av gränsen mellan bidrag, IOP och upphandlingsplikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philippa Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; idéburet offentligt partnerskap; IOP; bidrag; gräns; gränsen; idéburen aktör; idéburna aktörer; kvinnojour; kvinnojourer; kommun; kommuner;

  Sammanfattning : Reglerna om offentlig upphandling innebär i huvudregel att upphandlande myndigheter, exempelvis kommuner, måste konkurrensutsätta sina köp av tjänster genom att annonsera sin avsikt att ingå kontrakt avseende en viss tjänst och sedan tilldela kontraktet till den leverantör som inlämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Konkurrensutsättning genom offentlig upphandling har dock främst gynnat kommersiella vinstdrivande aktörer, till nackdel för civilsamhällets idéburna aktörer. LÄS MER

 5. 5. Olika men ändå samma : En uppsats om direktupphandlingar av samma slag enligt LOU 19 kap. 8 § 3 st.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Anna Sofia Vestin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER