Sökning: "LOV och LOU"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden LOV och LOU.

 1. 1. Reformeringen av Arbetsförmedlingen : En kvalitativ studie om marknadisering av offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hannes Tomasson; [2020]
  Nyckelord :The Swedish Public Employment Service; Marketisation; New Public Management; Economic globalization; Legitimacy; LOV and LOU; Arbetsförmedlingen; Marknadisering; New Public Management; Ekonomisk globalisering; Legitimitet; Januariavtalet; LOV och LOU;

  Sammanfattning : Marketisation reforms has for a long time been a recurring and debated phenomena, which has recently blossomed by the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the so-called “January-agreement”. The aim of this qualitative study is therefor to examine the reform proposal of the Swedish Public Employment Service presented in the “January-agreement” and relate this to marketisation. LÄS MER

 2. 2. Tilldelningsbeslut i offentlig upphandling. Om beslutsmotivering och underrättelse om tilldelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Hanberger; [2012-09-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att klargöra vilka krav som bör ställas på tilldelningsbeslut och underrättelser om tilldelning. Syftet är vidare att undersöka vilka krav som idag faktiskt ställs på både tilldelningsbeslut och underrättelser om tilldelning. LÄS MER

 3. 3. Bikten som uppföljningsmetod : En studie av hur kvalité säkerställs vid upphandlade vård- och omsorgsboenden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Jobring; [1987]
  Nyckelord :offentlig upphandling; LOU; LOV; Kvalité; Uppföljning; inspektion; Stockholm;

  Sammanfattning : Dagens äldreomsorg kantas av kvalitetsproblem och arbetsmiljöproblem vilket titt som tätt uppdagas i olika mediala skandaler. Sedan en tid tillbaka har äldreomsorgen i Stockholm konkurrensutsatts och idag bedrivs lite mindre än hälften av stadens vård- och omsorgsboenden av privata utförare. LÄS MER