Sökning: "LPWAN"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet LPWAN.

 1. 1. Energiförbrukning vid dataöverföring med LoRa : Datastorleken och överföringsfrekvensens ömsesidiga inverkan på energiförbrukningen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Albin Fareby; Kajsa Olofsson; [2020]
  Nyckelord :LPWAN; LoRa; LoRaWAN; NUCLEO-L037RZ; Energy consumption; μCurrent Gold; LPWAN; LoRa; LoRaWAN; NUCLEO-L037RZ; Energiförbrukning; μCurrent Gold;

  Sammanfattning : Det här projektet syftar till att undersöka den energiförbrukning som krävs för att driva en krets som använder LoRa till trådlös kommunikation. Energiåtgången beräknas med hänsyn till de oberoende variablerna datamängd vid överföring samt antalet överföringar per dygn. LÄS MER

 2. 2. Säkerhetsrisker och utmaningar med att använda kommunikationsteknologin LoRaWAN som kabelersättare i distribuerade datorsystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Magnus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) is revolutionizing the IT sector and it is predicted that 20 billion IoT devices will be seamlessly connected to provide information to 3 billion Internet users by the end of 2020. This development has led to an increased use of resource-stripped devices with long-range wireless connectivity. LÄS MER

 3. 3. Cloud native design of IoT baseband functions : Introduction to cloud native principles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lalith Kumar Bakthavathsalu; [2020]
  Nyckelord :Cloud-native; Gateway; GNU Radio; IoT; LoRa; LPWAN; Software-Defined Radio; Cloud-native; Gateway; GNU Radio; IoT; LoRa; LPWAN; Software-Defined Radio;

  Sammanfattning : The exponential growth of research and deployment of 5G networks has led to an increased interest in massive Machine Type Communications (mMTC), as we are on the quest to connect all devices. This can be attributed to the constant development of long-distance and low-powered Internet-of- Things (IoT) technologies, or, Low Power Wide Area Network (LPWAN) technologies such as Long-Range (LoRa) and Narrow Band- IoT (NB-IoT). LÄS MER

 4. 4. Comparison of LoRa and NB-IoTin Terms of Power Consumption

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lunte Tan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Low-Power Wide Area Network (LPWAN) offers longer transmission rangeand lower energy consumption. There are many LPWA technologies, such asNarrowband Internet of Things (NB-IoT) and Long Range (LoRa). These technologiesare mainly battery-based and the energy consumption is an criticalissue. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av mätmetod och prestandaanalys av LoRa

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Parham Gitijah; [2019]
  Nyckelord :LoRa; IoT; LPWAN; Internet of Things; signal strength; packet loss; latency; jitter; data rate; passive measurement; LoRa; LPWAN; IoT; datahastighet; bandbredd; signalstyrka; paketfördröjning; paketförlust; fördröjningsvariation; passiv mätning;

  Sammanfattning : Internet of Things(IoT) tillämpningar har ökat under de senaste åren och därför behövs nya kommunikationstekniker som uppfyller kriterierna låg strömförbrukning, lång räckvidd samt låg kostnad, som behövs för att distribuera tekniken i samhället. LoRa (Long Range) är en framstående trådlös kommunikationsteknik som utvecklades av LoRa Alliance för att uppfylla dessa kriterier. LÄS MER