Sökning: "LRF Konsult"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden LRF Konsult.

 1. 1. Generationsskifte : två fallstudier som exempel på hur generationsskifte kan genomföras

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Gustav Lindlöf; Erik Söderlund; [2019]
  Nyckelord :generationsskifte; arvsskifte; syskonrättvisa; emotionell; driftsplan;

  Sammanfattning : Generationsskifte är något som alltid är aktuellt, många lantbrukare börjar komma upp i åren och det är dags för en ny generation att ta över (Gustafsson & Björn, 2011). Samtidigt har marknadspriserna stigit till en hög nivå och lönsamheten är ostadig i de flesta företag. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar boniteten kalmarkspriset i Mellansverige?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Olof Lindblom; Tom Wistrand; [2019]
  Nyckelord :markvärde; kalkylränta; fastighetsvärdering;

  Sammanfattning : Estimating the value of forest land is a complex task with many different contributing factors. Usually a regionally based average value is used in combination with a yield calculation. Site fertility is a measurement unit of the forest land´s ability to produce wood and is therefore an important part of the yield calculation. LÄS MER

 3. 3. Precision agriculture : a study of the profitability in a Swedish context

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anton Karlsson; Christoffer Nessvi; [2018]
  Nyckelord :Precision agriculture; Variable rate technology; Mathematical optimization;

  Sammanfattning : A comparison within the European Union (EU), reveals that the Swedish agricultural sector is at a lower rate than other comparable countries regarding competitiveness. The low rate of competitiveness is an adverse development for Sweden, and according to a yearly report created by LRF Konsult the profitability of Swedish grain farming is low (SJV, 2014; www, LRF, 2017). LÄS MER

 4. 4. Är det lönsamt med Lean : en studie om sambandet mellan Lean och upplevd lönsamhet på svenska gårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linus Nilsson; David Persson; [2018]
  Nyckelord :Lean; lönsamhet; identitet; lantbruk; Lean lantbruk; TPS; Toyota Production System;

  Sammanfattning : Många av de svenska lantbruksföretagarna anser att deras lönsamhet är dålig (Swedbank och sparbankerna och LRF Konsult, 2015) Lean har funnits under en lång tid och bidragit med att öka konkurrenskraften i företag inom tillverkning och tjänstesektorn samt att några betydelsefulla nyckeltal påverkas positivt (Losonci & Demeter, 2013). Lean har även visat sig ge bättre resultat på fem av tio nyckeltal på svenska gårdar som aktivt arbetat med att implementera Lean (Andersson et al, 2016). LÄS MER

 5. 5. Bonitet samt belägenhet som prispåerkande faktorer för kalmark i regionen Bohus-Dal

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Erika Tunell; [2018]
  Nyckelord :marknadsränta; skogsmark; pris;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how two variables affect the value of forest land by doing a linear regression analysis. The two variables that are studied are the site fertility of forest land and the distance between the forest land and a major city. LÄS MER