Sökning: "LSS värdegrund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden LSS värdegrund.

 1. 1. Hur ser delaktigheten ut inom LSS?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gordana Fimiani; [2019]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; autism; delaktighet; inflytande; självbestämmande; arbetssätt och metoder; kommunikation; särskilt boende; gruppboende; särskild service;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur delaktigheten ser ut på särskilda boenden vilka regleras genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagstiftningen omfattar personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar som är i störst behov av samhällets stödinsatser för att kunna erhålla en god livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Självbestämmande och inflytande utifrån LSS värdegrund : En studie av brukarnas självbestämmande och inflytande i vardagsrutiner ur ett assistentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ros-Mari Furu; [2014]
  Nyckelord :Self-determination; influence; LSS values; attitudes; participation; Självbestämmande; inflytande; LSS värdegrund; förhållningssätt; delaktighet;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out how special needs users ' autonomy and influence in their daily routines is described by their assistants. What interpretations of the concepts of self-determination and influence on special needs users' daily routines emerge from the assistants statements and what conditions can be seen? To reach a conclusion, focus group as a method was used. LÄS MER

 3. 3. Värdegrundsarbete inom handikappomsorgen - en studie om medarbetares syn på värdegrundsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jakob Rönnqvist; [2012]
  Nyckelord :Värdegrund; Värdegrundsarbete; Handikappomsorg; LSS; Gruppboende; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Jakob Rönnqvist Title: Värdegrundsarbete inom handikappomsorgen – en studie om medarbetares syn på värdegrundsarbete Supervisor: David Hoff In recent times, ethic related questions have come to play a major role within organiza-tions and corporations. The introduction to basic value work can be seen as a conse-quence of this process. LÄS MER

 4. 4. Chefers arbete med bemötandefrågor : Hur chefer inom LSS arbetar med personalens bemötande av människor med funktionshinder (brukare).

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Runar Furtenbach; [2010]
  Nyckelord :Delaktighet; integritet; jämlikhet i levnadsvillkor; självständighet; själbestämmande; inlevelse;

  Sammanfattning : Bakgrunden till undersökningen är den nationella handlingsplanen för handikappolitiken vars mål är att förbättra bemötande av människor med funktionshinder och SISUS Nationella program, Om bemötande av människor med funktionshinder. Statens institut för särskilt utbildningsstöd, SISUS, fick år 2000, regeringens uppdrag att verka för ökad kompetens om bemötande av personer med funktionshinder. LÄS MER

 5. 5. LSSLag eller värdegrun? : Vad styr i praktiken?

  M1-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbeteÖrebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Öberg; Ylva Östberg; [2010]
  Nyckelord :Patient; functional disability; ethnical values; crime; manager; Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1993:387; Offentlihet och sekretesslagen OSL 2009:400 ; Brottsbalken BrB 1962:700 ; värdegrunder inom LSS; Chef;

  Sammanfattning : LAG ELLER VÄRDEGRUND. VAD STYR I PRAKTIKEN?Öberg, MariaÖstberg, YlvaÖrebro UniversitetAkademin för juridik, psykologi och socialt arbeteSocionomprogrammetSocialt arbete, 61-90 poängC-uppsats, 15 poängHt 2009   Sammanfattning Studien syftar till att belysa den problematik som finns gällande tillämpningen av lagstiftningen i brottsbalken (BrB, 1962:700) och offentlighet – och sekretesslagen (OSL, 2009:400) då brukare inom 9:9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387) begår brott. LÄS MER