Sökning: "LSS-verksamheter"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet LSS-verksamheter.

 1. 1. Mellan makt och stöd : En intervjustudie om enhetschefernas upplevelse om makt och stöd i rehabsamta

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Anders Palm; Susanne Strobl; [2020]
  Nyckelord :återgång i arbete; ledaregenskaper; sjukskrivning; rehabiliteringsprocess; pastoralmakt.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka enhetschefernas upplevelser och erfarenheter av rehabsamtal utifrån ett makt- och stödperspektiv. Som referensram valdes Foucaults teorier om pastoralmakt och governmentality samt liberalism inom governmentality. Studien är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Att utforma utemiljöer anpassade för LSS-verksamheter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johannes Godsk; [2020]
  Nyckelord :LSS; miljöpsykologi; trädgårdsterapi; trädgård; sinnesträdgårdar; autism; vårdhistoria;

  Sammanfattning : Huvudsyfte med arbetet är att utreda hur man utformar en god utemiljö för LSSverksamheter. Närmiljön är ytterst viktig för personer som av olika anledningar behöver hjälp i vardagen. Denna grupp har i olika grad en mer begränsad förmåga att ta sig till andra miljöer än den direkta närmiljön. LÄS MER

 3. 3. STÄNDIGA DILEMMAN AV FÖRUTSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRSKJUTNING OCH KOMMUNIKATION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Élena Vallejos; Moa Wiberg; [2020]
  Nyckelord :professionella; intellektuell funktionsnedsättning; förutsättningar; sexuella rättigheter; sociala representationer; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att sexualitet anses vara ett känsligt ämne kan ha sin grund i historiens påverkansaspekter till var vi befinner oss idag. Personers med intellektuella funktionsnedsättningar position i samhället har utvecklats från segregering till en del av samhället. LÄS MER

 4. 4. Avvikelse eller avsaknad av sexualitet? : En diskursanalys av riktlinjer till personal inom LSS-verksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sofia Schönberg; [2020]
  Nyckelord :sexuality; normality; norm-deviating intellectual functional variation; discourse theory; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to examine how Swedish guidelines that address staff in disability service according to the Swedish LSS law talk about sexuality and normality among individuals with a norm-breaking intellectual functional variation. With a discourse theoretical approach, I have examined four different materials focused on these issues. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska miljöns betydelse för personer med perceptionsstörningar : Verksamhetsnära pedagogers uppfattningar inom LSS-verksamheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Helena Augustsson; [2019]
  Nyckelord :Perception disorders; physical environment; disability in the autism spectrum; intellectual disability.; Perceptionsstörningar; fysisk miljö; funktionsnedsättning inom autism; utvecklingsstörning.;

  Sammanfattning : The purpose with the present study is to examine house pedagogues’ perceptions of how physical factors in the common areas of group homes affect people with perception disorders. The questions that the study further answers is whether adaptations in the physical environment have been implemented or need to be carried out based on the individual's needs, and whether the persons living in the group home have been involved in the design of the physical environment in the common areas. LÄS MER