Sökning: "LSS"

Visar resultat 1 - 5 av 453 uppsatser innehållade ordet LSS.

 1. 1. Hur aktiv är förvaltningsdomstolen? : Om rättens möjlighet att vara aktiv och tillvaratagandet av den enskildes intressen i LSS-mål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elsa Körle; [2022-02-16]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsprocess; Förvaltningsprocessrätt; Förvaltningsdomstol; Processledning; Access to Justice; Processuell obalans; LSS; LSS-mål;

  Sammanfattning : Att som part i en domstolsprocess kunna tillvarata sina intressen är en förutsättning för att få en rättvis domstolsprövning. I så kallade LSS-mål gäller domstolsprövningen den enskilde individens rätt till de insatser som utlovas genom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LÄS MER

 2. 2. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
  Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER

 3. 3. Vård-och omsorgspersonalens upplevelse av arbetsmiljö och ledarskap under covid-19-pandemin : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Paula Klenze; Mariana Lesic; [2022]
  Nyckelord :work environment; covid-19; health promotion leadership; New Public Management; arbetsmiljö; covid-19; hälsofrämjande ledarskap; New Public Management;

  Sammanfattning : Coronapandemins effekter har påverkat hälso-och sjukvården runt om i världen. Det har i sin tur utmanat den svenska sjukvården generellt och personalen som jobbar inom vård-och omsorg, specifikt äldreomsorg och inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). LÄS MER

 4. 4. Intellektuell funktionsnedsättning och sexuell hälsa : En kvalitativ studie om personalens förhållningssätt och syn på brukares sexuella uttryck

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Cecilia Persson; Viveca Sjögren; [2022]
  Nyckelord :approach; group homes; intellectual disability; professionals; sexuality; sexual script; förhållningssätt; gruppboende; intellektuell funktionsnedsättning; professionella; sexualitet; sexuella script s;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) definierar sexuell hälsa som individens rätt till sitt eget sexuella uttryck och att njuta av sin sexualitet. Till detta räknas möjligheten att njuta av säkert sex fritt från tvång, diskriminering och våld. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ju tid man tar från brukarna, på uppgifter som är till för organisationen” : En studie om kvalitetsarbetet inom LSS ur ett djupgående medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Julia Reijers; [2022]
  Nyckelord :Kvalitetsarbete; Utvärdering; New public management; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Kraven på utvärdering, systematiskt kvalitetsarbete och kontroll har de senaste fyra decennierna ökat i den offentliga sektorn. Denna ökning beror bland annat på genomförandet av nya organisationsreformer i Sverige som sorteras in under samlingsnamnet New public management (NPM). LÄS MER