Sökning: "LSS"

Visar resultat 1 - 5 av 507 uppsatser innehållade ordet LSS.

 1. 1. "Jag är ändå en myndighetsperson" : Om LSS-handläggares upplevelser om vilka faktorer som påverkar vid bedömning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ella Wik; Maja Arsenic; [2024]
  Nyckelord :Socialt arbete; professionell bedömning; socialt arbetes praktik; LSS- handläggare; handläggning; funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : Professional judgement in social work is an important part to help people that have a disability. Individuals with a disability is an exposed group in the Swedish society which makes them a relevant group in social work. To examine how persons with disability get help from social services in Sweden we have used a qualitative study with interviews. LÄS MER

 2. 2. ”Man tänker AKK mycket mer efter utbildningen” – intervjuer med LSS-personal som deltagit i KomBo – en utbildning om kommunikationsstöd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elisabeth Wagersten; [2023-06-20]
  Nyckelord :AKK; LSS; vuxna; intellektuell funktionsnedsättning; personalutbildning;

  Sammanfattning : Personal som arbetar med vuxna med kommunikationssvårigheter har ofta otillräcklig kunskap om kommunikation och kommunikationsstöd, vilket riskerar medföra bristande delaktighet och självständighet för personerna med kommunikationsnedsättning. KomBo är en utbildning med huvudinriktning på per-sonal inom LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service för vissa funktionshind-rade). LÄS MER

 3. 3. Civilrättsliga hinder för ett ändamålsenligt LSS-boende - om normkollisioner mellan hyreslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När LSS-boenden inrättas som sedvanliga hyresrätter blir såväl LSS som hyreslagen tillämplig. Uppsatsen rör sig i gränslandet mellan offentlig rätt och civilrätt och belyser en problematik som uppstår när regelverk från olika rättsområden influerar samma rättsliga relation ifråga om omsorgsbehövandes rätt till insatsen boende med särskild service. LÄS MER

 4. 4. Värdeskapande av digitalt verksamhetsstöd inom LSS omsorg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sushmeet Kaur; Axel Pantzare; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to try to measure this value created by Boet in terms of efficiency and well-being gains. This was done by first making a pilot study with four interviews to get a greater understanding of the product and its benefits and then use these insights to make a survey for all the care accommodations that have bought the product. LÄS MER

 5. 5. JAG HAR JU EN KOMPETENT PERSONALGRUPP MEN VI NÅR INTE MÅLET Hur handlingsutrymme, nya utmaningar i målgruppen och personalens kompetens påverkar första linjens chefer inom LSS- och SoL-boenden i Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lars Cronstaaf; Robin Tuomi; [2023-01-02]
  Nyckelord :discretion; competence; first-line; managers; standardization; organizational conditions; bureaucratisation; LSS; assisted housing;

  Sammanfattning : The Swedish law LSS (The law on support and service for certain disabled) includes the right of assisted housing for the target groups to which the law relates, and is regulated by the National Board of Health and Welfare. The regulations include formalized competence requirements when employed in such assisted housing. LÄS MER