Sökning: "LSU"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet LSU.

 1. 1. UNGDOMAR INOM SÄRSKILDA UNGDOMSHEM En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Elma Dzanic; [2021-03-08]
  Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; inlåst; Särskilda ungdomshem; tvångsvård; LVU; LSU; Ungdomar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om utsatta ungdomar i samhället som befinner sig inom statens vård, närmare bestämt Statens institutionsstyrelse (SiS) på grund av ett LVU (lagen om vård av unga) eller LSU (lagen om sluten ungdomsvård). Uppsatsens syfte är att kartlägga forskningsfältet ungdomar inom särskilda ungdomshem, med hjälp av tre frågor; vilka teman är återkommande inom forskning om ungdomar inom särskilda ungdomshem, vems röster görs hörda i forskningen samt vilka mönster gällande genus som återfinns. LÄS MER

 2. 2. Våldet på SiS särskilda ungdomshem : En kvalitativ studie ur personalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Alice Andreasson; Qendresa Kamberi; [2021]
  Nyckelord :Socialt arbete; SiS; ungdomshem; ungdomar; personal; våld; strategier; makt; relationer; tvångsvård.;

  Sammanfattning : I Sverige har statens institutionsstyrelsen ansvar över ungdomar och vuxna som blir tvångsplacerade med stöd av LVU, LVM och LSU på uppdrag av socialtjänsten. I denna uppsats är fokus inriktad på ett SiS hem i Sverige där ungdomar blivit omhändertagna med stöd av LVU. SiS hem tar emot ungdomar med psykosociala problem. LÄS MER

 3. 3. Detention of Non-Citizens Suspected of Future Terrorist Crimes: A study of the relationship between preventive security detention in Swedish immigration legislation and fundamental principles of justice and the rule of law

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Bergström; [2021]
  Nyckelord :terrorism; human rights; international human rights law; counter-terrorism; migration law; criminal law; procedural law; procedural rights; preventive detention; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis examines the relationship between the detention regime in the Special Controls of Aliens Act (SFS 1991:572, SCAA) and the right to personal liberty and security; the presumption of innocence; and the principle of legality. The aim is to assess whether the legislation is a suitable counter-terrorism measure from a rule of law perspective. LÄS MER

 4. 4. Utslussning och eftervård : En kvalitativ undersökning om samverkan mellan SiS och socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Kron; Cecilia Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur eftervården och uppföljningen är organiserad när det gäller ungdomar som är placerade på Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner enligt lagarna LSU och LVU. Syftet är också att ta reda på hur samarbetet fungerar mellan berörda myndigheter vid placeringar med stöd av dessa lagar med speciell fokus på eftervård. LÄS MER

 5. 5. Föräldrar spelar roll : En innehållsanalys av hur tvångsvårdade ungdomar skildrar och förstår sina föräldrarelationers inverkan i deras liv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Naomi Mayunda; [2021]
  Nyckelord :Attachment theory; parent-child relationship; risk- and protective factors; special youth homes; The State Institution Board; Anknytningsteori; föräldrarelationer; risk- och skyddsfaktorer; Statens institutionsstyrelse; särskilda ungdomshem;

  Sammanfattning : Statens institutionsstyrelse (SiS) tar emot omkring 1 000 ungdomar till sina 23 särskilda ungdomshem varje år. Ungdomarna som kommer till SiS har fått beslut om tvångsvård enligt LVU eller LSU, eller i vissa fall enlig frivilliga insatser i SOL. LÄS MER