Sökning: "LSU"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet LSU.

 1. 1. UNGDOMAR INOM SÄRSKILDA UNGDOMSHEM En systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Elma Dzanic; [2021-03-08]
  Nyckelord :Statens institutionsstyrelse; inlåst; Särskilda ungdomshem; tvångsvård; LVU; LSU; Ungdomar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om utsatta ungdomar i samhället som befinner sig inom statens vård, närmare bestämt Statens institutionsstyrelse (SiS) på grund av ett LVU (lagen om vård av unga) eller LSU (lagen om sluten ungdomsvård). Uppsatsens syfte är att kartlägga forskningsfältet ungdomar inom särskilda ungdomshem, med hjälp av tre frågor; vilka teman är återkommande inom forskning om ungdomar inom särskilda ungdomshem, vems röster görs hörda i forskningen samt vilka mönster gällande genus som återfinns. LÄS MER

 2. 2. Prevention & inhägnade bon - Sluten ungdomsvård i juridiken och praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Rignell; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Rättssociologi; Sluten ungdomsvård; Ungdomsbrottslighet; Unga lagöverträdare; LSU; Allmänprevention; Individualprevention; Samhällsskydd; SiS; Återfall; Avvikelser; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För drygt 20 år sedan infördes ungdomspåföljden sluten ungdomsvård som ett alternativ till fängelse för personer i åldern 15–17 år. Syftet med denna uppsats är att förstå de bakomliggande motiven till införandet av påföljden samt undersöka hur uppfyllandet av dessa motiv ser ut vid påföljdens verkställighet. LÄS MER

 3. 3. "SiS är inte en bra plats för barn att vara på" : En kvalitativ studie om upplevelser av SiS särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Helena Al-tamimi; Emily Tiedemann; [2020]
  Nyckelord :Juvenile Crime; Recidivism; Residential Care; SiS; Compulsory Treatment; Ungdomsbrottslighet; Återfall; Institutionsvård; SiS; Tvångsvård;

  Sammanfattning : "SiS is not a good place for children" is a qualitative study aimed at investigating institutional care and the treatment work that takes place with criminal and convicted youth in Sweden. The study is focused on investigating the importance of the treatment work at the institutions and what impact it has for the target group. LÄS MER

 4. 4. Ingen vill hamna snett - EN TEXTANALYS AV TVÅNGSVÅRDADE UNGDOMARS LIVSERFARENHETER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Johansson; [2020]
  Nyckelord :statens institutionsstyrelse; stigma; anknytningsteori; särskilda ungdomshem; totala institutioner;

  Sammanfattning : Varje år kommer ungefär 1100 ungdomar till Statens institutionsstyrelse när de frivilliga insatserna för vård och behandling inte ansetts varit tillräckliga. En placering på en låst enhet inom SiS förutsätter ett beslut om vård enligt LVU §§3 eller 6 och/eller har dömts till LSU. LÄS MER

 5. 5. Umbrella Organizations, Identity and Political Advocacy : A Process Tracing of Identity Management in The National Council of Swedish Youth Organisations

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Almqvist; [2019]
  Nyckelord :Umbrella organization; identity management; political advocacy; The National Council of Swedish Youth Organisations; LSU;

  Sammanfattning : .... LÄS MER