Sökning: "LTBeam"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet LTBeam.

  1. 1. Vippning av gångbryggor : en parameterstudie

    Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

    Författare :Daniel Nilsson; [2015]
    Nyckelord :Gångbryggor; vippning; stålbyggnad;

    Sammanfattning : I många industribyggnader används servicegångar för att komma åt att göra service och underhåll. Dessa konstrueras ofta lämpligen som en gångbrygga bestående av två huvudbalkar som stagas med ett antal mellanliggande stagbalkar. Ovanpå dessa kan det räcka med att montera en durkplåt och räcken. LÄS MER