Sökning: "LVM"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet LVM.

 1. 1. "Man kommer aldrig att kunna tvinga en människa att bli nykter eller drogfri." : En studie om socialsekreterares förhållningssätt och agerande vid övervägande av tvångslagstiftningen LVM i socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johanna Fridh; Felicia Lind; [2020]
  Nyckelord :Tvångsvård; socialsekreterare; narkotika; alkohol; professionella bedömningar; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The aim of the study was to increase the understanding of the social secretary’s individual professional judgments in accordance with the compulsory legislation Law (1988: 870) on the care of addicts in certain cases. The study wants to show how social secretary’s perceive if there are various factors that influence judgments. LÄS MER

 2. 2. Den sociala konstruktionen av ålder i LVM-domar : Inkluderas alla personer med missbruksproblematik på lika villkor i den svenska tvångsvårdslagstiftningen?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sabina Carlsson; Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :LVM; LVM-domar; förvaltningsrätten; tvångsvård; missbruksproblematik; ålderism;

  Sammanfattning : I tidigare forskning framhålls att missbruksproblematik bland äldre personer ökar, samtidigt som de i låg utsträckning bereds vård för problematiken. Enligt svensk lag har socialtjänsten ansvaret för att individer som har missbruksproblematik ska få stöd för att bli fri sitt missbruk. LÄS MER

 3. 3. En chans till livet? En kvalitativ studie gällande eftervård för klienter som vårdats med stöd av LVM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hannah Lundquist; Daniella Wanner; [2020]
  Nyckelord :aftercare; clients; clients who re-entry; compulsory treatment; motivation; social workers; the care of Substance abusers Special Provisions Act;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka eftervård för klienter som vårdats under Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Detta genom att undersöka avgörande faktorer för utfall av eftervård för klienterna. Vidare ämnar studien att undersöka klienternas motivation till eftervård från socialarbetares perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Tvångsvård : Skäl för tvångsvård? - Tolkade rekvisit i tillämpningen av tvångsvårdslagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Matilda Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Compulsory care; legislation; discourse analysis; discretionary decision making; norms; Tvångsvård; lagstiftning; diskursanalys; skönsmässigt beslutsfattande; normer;

  Sammanfattning : The following study focuses on compulsory care and its legislation. The Swedish legislation on compulsory care is divided into three laws - LVU, LVM and LPT. LVU is the Care of Young Persons Act, LVM is the Care of Abusers Act, and LPT is the Compulsory Psychiatric Care Act (Domstolsverket 2019). LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga missbrukares livsstilar : Behandlingsassistenters uppfattningar om identitet och sociala regler bland kvinnor som vårdas på LVM-hem.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emmie Persson; [2020]
  Nyckelord :Abuse; lifestyle; identity; social rules; treatment home.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how treatment assistants at a treatment home perceived the identity of the women cared for at the treatment home. The aim was also to explore how treatment assistants perceived the women’s approach to social rules. The method chosen for this study was qualitative interviews with five treatment assistants. LÄS MER