Sökning: "LVU c- uppsats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden LVU c- uppsats.

 1. 1. De omhändertagna barnen - En fallstudie om barns upplevelser av att bli omhändertagna och familjehemsplacerade

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tomas Lindström; Akram Sharifi; [2013-01-25]
  Nyckelord :Anknytning; separation; omhändertagande; familjehemsplacering;

  Sammanfattning : Vi har valt att studera omhändertagandet och familjehemsplaceringen, vi vill även ta reda på om placeringen har betydelse i barnens liv. Under 2011 omhändertogs 6300 barn för vård enligt LVU, av dem var 1200 barn nytillkomna. LÄS MER

 2. 2. Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karen Arandia; Katarina Axelsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik Författare: Karen Arandia & Katarina Axelsson Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och metoder i socialt arbete C C-uppsats, 15 poäng Ht 2010     Sammanfattning Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare uppfattar 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU) och ungas problematik i förhållande till denna, utifrån ett genusperspektiv. Detta utifrån intervjuer med fem socialsekreterare som besitter erfarenhet gällande paragrafen. LÄS MER

 3. 3. You got growin’ up to do – en kvalitativ studie om vad som styr institutionsplacering av barn och ungdomar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Diana Ristic; Johanna Larsson; [2010-08-11]
  Nyckelord :Institutionsplacering; barn; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad som styr antalet placeringar av barn och ungdomar på institution. För att besvara detta har fyra kvalitativa intervjuer med två IFO-chefer och två socialsekreterare gjorts. LÄS MER

 4. 4. C-uppsats inlagd av Peter andersson : Hur upplevs påtvingad behandling?

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Peter Andersson; [2009]
  Nyckelord :c-uppsats; sociologi;

  Sammanfattning : Abstract: Denna uppsats söker upplevelsen av påtvingad behandling. Den är gjord på ett behandlingshem i Mellansverige som bedriver behandling efter § 12 LVU med särskilda befogenheter i vård av unga. Behandlingshemmet lyder under SIS (Statens institutionsstyrelse). LÄS MER

 5. 5. Vårdnadsöverflyttningar : En utredning av i vilka situationer föräldrar riskerar att förlora vårdnaden om sina barn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Sofie Johansson; [2008]
  Nyckelord :socialrätt; vårdnadshavare; vårdnadsöverföring; vårdnadsöverflyttning; vårdnadshavare; föräldrabalken; socialtjänstlagen; lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga; familjehem;

  Sammanfattning : SAMMANDRAG C-uppsats i rättsvetenskap av Sofie Johansson, ht-08. ”Vårdnadsöverflyttningar – En utredning av i vilka situationer föräldrar riskerar att förlora vårdnaden om sina barn” Handledare: Jeanna Lantz Uppsatsen syfte är att undersöka och analysera vad som krävs för att en vårdnadsöverflyttning ska komma till stånd. LÄS MER